Nasjonalmuseet er ytterligere forsinket – åpnes ikke før i 2022

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo vil ikke anslå når i 2022 museet kan åpnes. Nå ber Statsbygg om 50 millioner ekstra for å dekke utgifter knyttet til forsinkelsen.

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo er ytterligere forsinket. Åpning blir ikke før i 2022.

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet må utsettes til 2022. Det skriver museet i en pressemelding. Museet skulle opprinnelig åpnes høsten 2020. Det er ikke første gang åpningen er forsinket.

Det er forsinkelser i byggeprosjektet som gjør at åpningen er utsatt igjen. Effekten av koronaviruset kombinert med forsinkelser i leveranser og montering av sikkerhetsdører gjør at Statsbyggs jobb med det nye Nasjonalmuseet har tatt lengre tid enn planlagt.

– Det nye Nasjonalmuseet er et komplekst bygg med strenge krav til sikkerhet, temperatur og klima. Byggearbeidene er ferdige, men det gjenstår fortsatt noe testing og feilretting, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Les også

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt et halvt år

I Vika bygges det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Vil ikke anslå åpningstidspunkt

– Vi synes dette er leit. Det er ikke noe vi heller ønsker enn å flytte inn kunsten og slå dørene opp for publikum, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Forsinkelsene gjør at museet ennå ikke har kunnet ta i bruk utstillingslokaler, verksteder og magasiner.

– Det er helt avgjørende for oss at bygget er trygt for kunsten, og at klima og sikkerhetstiltak er på plass, sier Hindsbo.

Karin Hindsbo er direktør for Nasjonalmuseet.

Nasjonalmuseet har beregnet at det vil ta ca. ett år fra museet overtar bygget fra Statsbygg og til museet kan åpne dørene, ifølge Hindsbo.

– Det var en beregning vi gjorde før koronatiden. Men du må snakke med Statsbygg om når vi endelig kan overta bygget, sier hun.

Statsbygg skriver i sin pressemelding at det fortsatt vil være usikkerhet knyttet til ferdigstillelsen av bygget. Hindsbo vil ikke anslå når i 2022 Nasjonalmuseet åpnes.

– Forhåpentlig blir det ikke langt inn i 2022 at vi kan åpne dørene for publikum, sier hun.

Slik fremstår det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i november 2020. Med nye forsinkelser er det over et år til museet åpnes.

Ber om 50 millioner

I november 2019 meldte Statsbygg at åpningen utsettes til 2021. Årsaken til forsinkelsen den gang var at to kritiske leveranser til Statsbygg var forsinket. Leveransene var knyttet til teknisk anlegg og nødvendige sikkerhetsdører. Forsinkelsen gjorde prosjektet 150 millioner kroner dyrere.

Bodø-selskapet Rapp Bomek, som skulle levere dører til både Munchmuseet og det nye Nasjonalmuseet, gikk konkurs i fjor. Dermed er to av Norges mest prestisjetunge kulturbygg forsinket. Det har kostet museene dyrt. I brevet kommer det frem konkursen allerede har gjort Nasjonalmuseet 45 millioner dyrere.

Nå ber Statsbygg om 50 millioner ekstra for å dekke utgifter knyttet til den nye forsinkelsen, ifølge et brev Aftenposten har fått innsyn i.

Brevet er sendt fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Disse pengene løses ut som såkalt «usikkerhetsavsetning» – en ekstra pengepott man kan hente ut ved uforutsette hendelser. Summen må godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statsbygg ønsker mer penger for å dekke ekstra utgifter.

Den totale kostnadsrammen for det nye museet er på drøyt 6,15 milliarder kroner. Statsbygg tror prosjektet vil kunne ferdigstilles innenfor denne summen, kommer det frem i brevet.

Det nye Nasjonalmuseet blir med sine nesten 55.000 kvadratmeter Nordens største kunstmuseum.