Kultur

Rekordmange klager til PFU, men færre ble behandlet

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok 575 klager i 2019, men 72 færre klager enn i 2018 ble behandlet av utvalget. NRK topper lista over fellelser.

Alf Bjarne Johnsen er leder av Pressens faglige utvalg (PFU).
  • NTB
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, presenterte tirsdag en gjennomgang av medieåret 2019. Dette bildet er fra samme gjennomgang i 2018.
Leder Alf Bjarne Johnsen under et PFU-møte i 2019.

Antallet PFU-klager totalt økte med 82 i 2019 fra 493 klager i 2018, ifølge PFU-statistikken.

Igjen var det «faktapunktet» 3.2 som mediene oftest blir felt på i PFU. Vær Varsom-plakatens 3.2 krever at mediene skal være kildekritiske, ha kildebredde og kontrollere at opplysninger er korrekte. Mediene ble felt for å synde mot dette 22 ganger i fjor.

Leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU), Alf Bjarne Johnsen, mener de redaktørstyrte mediene i Norge holder en gjennomgående høy kvalitet, men at tallene viser at mange redaksjoner ikke jobber godt nok med dokumentasjonen og kravene til faktasjekk og kildebredde.

– Publikum må kunne stole på at de journalistiske mediene bringer korrekte opplysninger, og at de tar tilstrekkelige forbehold der det er påkrevd, sier Johnsen.

Behandlet færre saker

Så fulgte Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse. Dette punktet sier at den som utsettes for sterke, faktiske beskyldninger, skal få muligheten til å forsvare seg i samme publisering som beskyldningene.

PFU felte mediene 13 ganger på dette punktet i 2019.

Selv om PFU mottok rundt 80 flere klager i 2019 enn året før, behandlet PFU færre saker. I fjor behandlet utvalget bare 263 klager mot 335 i 2018. Blant årsakene til dette er et avlyst møte i utvalget i november, i tillegg har klagene blitt mer omfattende.

Ønske om større ressurser

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier til NTB at hun mener det økende antallet klager ikke nødvendigvis betyr at folk har større grunn til å klage enn før, men at flere vet hvor de skal klage når mediene begår overtramp.

Hun ser samtidig med bekymring på at utvalget behandlet færre klager enn i 2018. Floberghagen mener det blant annet skyldes at flere klager er mer komplekse enn tidligere, og at klagene ofte er utformet av profesjonelle.

– Vi har fortsatt mer å gå på når det kommer til å effektivisere saksbehandlingen hos oss, men vi trenger også mer kapasitet. PFU består av tre saksbehandlere som skal behandle opp mot 600 klager i året, sier hun.

Floberghagen mener løsningen er flere saksbehandlere i PFU.

NRK felt flest ganger

NRK hadde 112 innklagede saker og ble felt totalt fire ganger – to brudd og to uttalelser med kritikk. To av sakene som fikk kritikk, var laget av eksterne produksjonsselskaper.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier at mediehuset er opptatt av å sette noen klare mål for den etiske standarden i NRK og å lære av feilene.

– Det handler om å unngå å gjøre feil som rammer folk og de vi omtaler på en urettmessig måte, sier han.

Stavanger Aftenblad pådro seg tre brudd, mens Bergens Tidende pådro seg to brudd og en uttalelse med kritikk. De to avisene hadde henholdsvis 10 og 17 klager mot seg.

Det kom 40 klager mot VG, og avisa fikk to fellelser mot seg, deriblant den omfattende fellelsen for saken om videoen med Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan.

Les mer om

  1. Pressens Faglige Utvalg
  2. Medier
  3. Journalistikk