Mangfoldig selvrefleksjon

Hva skal selvrefleksjon egentlig brukes til?

Utstillingen «Back to basics» er å se på Vestfossen Kunstlaboratorium frem til 5. oktober.

Når et museum eller et galleri skal gjøre opp status graver det gjerne i arkivene og ser seg tilbake. Hvilke utstillinger er blitt vist? Er det noen temaer som gjentar seg? Hva skal tas med videre og hvordan skal fremtidens utstillinger se ut?

Skal vi tro presentasjon av Back to basics er det selvrefleksjonen som står på timeplanen for Vestfossen Kunstlab for tiden. Utstillingen består av 7 del-utstillinger: 6 separatutstillinger og én kuratert utstilling. I tillegg finnes et eget rom hvor publikum kan gi uttrykk for hva de syns om kunsten.

Upretensiøst. Et høydepunkt er den mini-retrospektive utstillingen med Lars Paalgårds kunst. Det er også det tydeligste elementet som «går tilbake til start»: her vises nøkkelverker fra hele karrièren. Helst siden start har Paalgard plukket fra hverandre det navlebeskuende i kunsten – og tar man vekk dét nærmer man seg utvilsomt raskere kjernen av ting.

Likevel er det ikke helt tydelig hva selvransakelsens retning er i presentasjonen av Paalgard. Vi får en oversikt, javisst, men hvor går det videre? Dette er symptomatisk for utstillingen.

Nye sammensetninger . Mange av verkene er drevet av en interesse for å plukke ting fra hverandre og sette delene sammen på nye måter. Mest åpenbart gjøres dette av Tiril Hasselknippe, som demonterer møbler og setter dem sammen til abstrakte skulpturer. Det interessante er at resultatet bare er tilsynelatende abstrakt, siden vi jo vet at skulpturens opprinnelse er et høyst konkret møbel. Slik består Hasselknippes bidrag like mye å trekke opp en linje mellom det konkrete og det abstrakte man kan ta med seg videre på utstillingen. Dét er jo interessant i seg selv, som tankefigur.

Sandra Mujinga trekker videoklipp og bilder ut av sin sammenheng og setter det sammen på måter som eksponerer det fragmentariske og sprikende, snarere enn noe tydelig innhold og retning. Hun befinner seg nærmere demonteringens kjerne enn Hasselknippe, men det er uklart hva som er neste steg. Det blir i det hele tatt mye dekonstruksjon her, og lite redskaper som peker fremover, mot handling.

Fremtiden . De mest interessante verkene er derfor de som tydeligst gir oss redskaper for å tenke mer på hva som skal gjøres når kontemplasjonen i elfenbenstårnet er ferdig. Her utmerker Anders Eiebakke og Britta Thie seg, fordi de går lenger enn den abstrakte analysen, eller demonteringen, og skisserer hva som kan gjøres. For dem begge er løsningen å forlenge det kritiske blikket på seg selv i det man gjør. Tenke over hvordan man ser, og hvordan man dramatiserer sitt eget blikk, mens man gjør det.

Thies iscenesettelse av seg selv foran kameraet i Shooting er en interessant betenkning over hva nye teknologier gjør med oss. I én sekvens ser vi hovedpersonen – kunstneren selv – vri og vende på ansikt som i smerte, mens hun i virkeligheten viser oss, i rask rekkefølge, hvilke uttrykk og positurer man pålegges å vise når man har et kamera rettet mot seg. Thies oppfordring er dermed å være ss mer bevisst hvordan vi tilrettelegger vårt utseende og meninger etter hva andre forventer av oss. At dette er en del av en grunnleggende selvforståelse er åpenbart.

Nye vinkler. Eiebakkes bidrag er nok det mest interessante, fordi han helt konkret etablerer nye synsvinkler. Gjennom enkel drone-teknologi filmer han områder ovenfra, som vanligvis ikke er tilgjengelig for folk flest – vi ser blant annet Oslo sentrum og slottsparken fra oven. Der droner vanligvis brukes som et stedfortredende øye i krigføring, og kan være en trussel mot lokalbefolkningen, er det hos Eiebakke et redskap for sivilsamfunnet: for å se det som ellers ikke kan sees. Mer basic , i selvrefleksiv forstand, enn dét, blir det ikke.

Har så selvoppgjørets time virkelig kommet til Vestfossen med Back to basics ? Ikke akkurat, fordi det er lite som knytter institusjonen til verkene som vises her og refleksjonen de setter i gang. Men å bruke dem til å tenke videre selv, dét kan vi.

Utstillingen «Back to basics» er å se på Vestfossen Kunstlaboratorium frem til 5. oktober.