Kultur

Svensk akademiker: Ved-hugst hindrer likestiling

Sterk fokus på ved og vedhugst, kan virke ødeleggende for likestillingen og ekskluderende for innvandrere, mener svensk universitetslektor

Lars Mytting mener kritikken ikke rammer hans bok. - Ved er viktig over hele verden, sier han. Foto: Monica Strømdahl

  • Kaja Korsvold

NB: I den opprinnelige versjonen av denne saken var tittel og ingress misvisende. Etnologen Jonas Engman har ikke kalt boken ”Hel ved” for ”rasistisk". Dette ble korrigert 20.3.

Artikkelen er i etterkant også redigert 24.3 fordi flere kilder nedover i artikkelen kommenterte forhold som gjaldt rasismeanklagen, uten at det altså var belegg for denne. Aftenposten beklager kildebruken og feilene.

Den svenske etnologen Jonas Engman kommenterer vedhugst i en lengre artikkel i Expressen om Lars Mytting bok om ved, som på svensk heter: Ved: allt om huggning, stapling och torkning – och vedeldningens själ”. Artikkelen avsluttes med Engmans kritikk.

— Det er ikke uproblematisk at det skapes bastioner som står i strid med idealene om likestilling og integrasjon, sier Engman, som selv ikke har lest Lars Myttings bok.

«Konservative holdninger»

— Det handler om en slags nostalgi over et bondesamfunn og det svenske «folkhemmet». Vi hyller forestillingen om tidligere tider og et selvforsørget samfunn, sier Engman og fortsetter:

— Vi tror vi kan slippe inn alle og bli likestilte, men jeg er overbevist om at det finnes dype konservative holdninger som ingen vil se, sier Engman.

- Vedhugst ekskluderer ikke

Den norske kulturforskeren Olav Christensen stiller seg undrende til Engmans tolkning.

— Vedhugst er selvfølgelig en del av vårt tradisjonelle livsmønster, som vi på grunn av moderniseringen har fått et fjernt forhold til. Det er først og fremst på hytta at dette med ved er en aktivitet i dag. Det er ikke noe ekskluderende i det, akkurat som det ikke er noe fascistisk i det å gå danse folkedans eller gå på et folkemuseum.

- Og det truer ikke likestillingen heller, dette å hugge ved?

— Selv om denne boken er en typisk gubbebok som i uvanlig grad appellerer til menn, kan man ikke si det. Den truer likestillingen i like liten grad som det at menn pusser båt, sier Olav Christensen.

- Viktig i hele verden

Forfatteren Lars Mytting mener kritikken ikke rammer hans bok overhodet.

— Det er vanskelig å ta dette på alvor. Hvis man skal snakke om ved og innvandring, så er det bare to stammer i verden som ikke bruker ved. Det er en stamme i Kongo og en stamme i Andamanene, en øygruppe utenfor India.

På Elverum har det faktisk vært arrangert hogstkurs for innvandrere. Det var veldig populært. Uansett hvor du kommer hen i verden er ved viktig. De to landene som har høyest vedforbruk per innbygger er Bhutan og Tadsjikistan, sier Mytting.