Nå begynner jakten på sjefen

I 2025 kan det nye regjeringskvartalet stå ferdig. Nå har Statsbygg startet å lete etter den personen som skal lede det historiske arbeidet.

- Prosjektdirektøren for regjeringskvartalet skal lede et av Norges mest spennende byggeprosjekter, sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør, Hege Njaa Aschim.
  • Arve Henriksen

Er du en strukturert, resultatorientert og initiativrik person, som også fremstår som en inspirerende og motiverende lagbygger med god evne til å bygge relasjoner og tillit internt og eksternt.

I så fall kan du være personen som Statsbygg nå er på jakt etter til å bekle stillingen som prosjektdirektør for regjeringskvartalet. Nå er stillingen lyst ut nasjonalt.

- Vedkommende får ansvaret for en av de mest spennende byggeprosjektene i Norge, noensinne. Det er også et prosjekt som vil ha alles øyne rettet mot seg, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Det nye regjeringskvartalet vil bestå av et bruttoareal på mellom 140.000 og 200.000 kvadratmeter. Prosjektet er allerede i gang. 1. oktober startet rivingen av S-blokken. Først neste år skal dette bygget være helt borte.

Parallelt ble det utlyst en idédugnad, en type anbudskonkurranse hvor Statsbygg inviterte byplanleggere og arkitekter til å komme med skisser for hvordan de ønsket å løse byrommet.

Før jul blir det avgjort hvilke arkitekter og byplanleggere som Statsbygg ønsker å ha med videre for å utforme det fremtidige kvartalet. Det nye regjeringskvartalet skal etter planen kunne stå ferdig en gang mellom 2023 og 2025.

Gjennomføringskraft

- Dette er en oppgave som krever en god, engasjert og tydelig prosjektdirektør, en leder med gjennomføringskraft. Vedkommende får ansvaret for planleggingen, prosjekteringen, byggingen, ferdigstillelsen og overleveringen, sier Njaa Aschim.

Den nye prosjektdirektøren, som trolig vil få en lønn på rundt 1,2 millioner kroner jevnfør statens lønnsregulativ, skal ikke bare ha ansvaret for selve byggingen av de fysiske byggene.

I stillingsannonsen blir det poengtert at prosjektet innebærer en omfattende og kompleks eiendoms— og byutvikling, prosjektutvikling og bygging.

-  Husk at dette er en oppgave som ikke er blitt gjort før, dette blir derfor en historisk stilling på mange måter, sier kommunikasjonsdirektøren.

Skal lede kommunikasjon

I utlysningsteksten heter det at den nye direktøren må ha en god forståelse av statlige beslutningsprosesser og sterk evne til kommunikasjon med ulike interessentgrupper som offentlige myndigheter, nabolag, publikum og media.

Parallelt er det lyst ut en stilling som kommunikasjonsleder for det nye kvartalet. Her mottok Statsbygg 49 søkere.

- Det skal bygges opp en egen prosjektorganisasjon som skal jobbe med det nye regjeringskvartalet.

Totalt vil jeg tippe at det på det meste vil jobbe rundt 150 personer med det nye kvartalet, sier Nja Aschim.