- Skyldes lange avstander

På grunn av lange avstander har vi prioritert gruppeundervisning fremfor enkelttimer. Vi har heller ingen ventelister, sier Tydalordfører Kari Slungård.

  • Arve Henriksen

Tydal ligger på bunn i det kommunale kulturskoletilbudet, ifølge undersøkelsen fra Forbrukerrådet, med 8,5 timer i året.

– Det første som slår meg at dette må være feil, men det handler kanskje om måten dette regnes på. På grunn av de lange avstandene her i kommunen er kulturtilbudet lagt inn i skoletiden. Vi har derfor valgt å satse på gruppeundervisning fremfor enkelttimer for hver elev. Og da det jo klart at hver elev får bare et kvarter, sier ordfører Kari Slungård i Tydal kommune.

Hun mener det også er viktig å poengtere at kommunen i dag ikke har en eneste elev på venteliste.

– Det er lagt faglige årsaker til grunn for det tilbudet vi gir, selv om kommuneøkonomien selvsagt også styrer litt hvor mye tilbud elevene skal få. Kulturskolen er et tilbud vi setter pris på å kunne tilby, sier hun.

Styrer selv

Derimot vil hun ikke ha noen statlig innblanding i det tilbudet som kommunen gir i sine kulturskoler.

Norske kommuner styrer i dag innholdet i kulturskoletilbudet på egen hånd, dette er ikke underlagt noen offentlig læreplan.

– Det er nok sentralstyring i kommune-Norge fra før, så noe må kommunene fortsatt få bestemme, sier hun.

Ordfører Terje Bremnes Granmo i Malvik kommune ønsket ikke å kommentere undersøkelsen nå i helgen. Kommunen tilbyr undervisningstimer på femten minutter.

– Dette er noe jeg ikke kan svare for på stående mot, og i hvert fall ikke i helgen. Dette er noe som er fattet lenge før min tid, og må derfor få mer tid på meg til å sjekke bakgrunnen for, sier han.