Kultur

Høyesterett skal behandle kartell-anken til Cappelen Damm og Gyldendal

Ankeutvalget i Høyesterett har bestemt at ankene til Cappelen Damm og Gyldendal skal behandles etter at forlagene ble ilagt milliongebyr for ulovlig samarbeid.

Gyldendal får behandlet anken over milliongebyrene i Høyesterett.
  • NTB

Det var i 2017 at Konkurransetilsynet vedtok å ilegge forlagene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug gebyrer på henholdsvis 9,1, 7,9 og 9,7 millioner kroner for å ha utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Konkurransetilsynet mente dette førte til en boikott av distributøren Interpress.

Saken gikk til Oslo tingrett, der forlagene i 2018 ble dømt. Gyldendal og Cappelen Damm anket, og i lagmannsretten i september i år ble de dømt på nytt – denne gang under dissens.

De to forlagene anket saken til Høyesterett, og etter et møte i ankeutvalget denne uken ble det bestem at Høyesterett skal behandle anken på rettsanvendelsen.

Les mer om

  1. Konkurransetilsynet
  2. Cappelen Damm
  3. Litteratur
  4. Gyldendal
  5. Høyesterett