Fafo trekker omstridt rapport

Forskningsstiftelsen vil gjennomgå rapporten med spørsmål om «menneskeraser», korrigere den og deretter publisere en ny versjon.

Forskningsstiftelsen FAFO holder til på Grønland i Oslo. Deres rapport «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge» har møtt skarp kritikk.

«Vi innser at dette spørsmålet ikke fungerer etter intensjonen. Fafo har selv aldri tenkt dette spørsmålet brukt som et mål på rasisme i samfunnet», skriver forskningsstiftelsen Fafo på sine hjemmesider.

20. mai publiserte Fafo sin ferske rapport «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge», utført på oppdrag fra Bufetat.

I rapporten kom det frem at 25 prosent av de spurte er helt eller delvis enige i følgende påstand: «Jeg tror noen menneskeraser rett og slett er smartere enn andre.»

Rapporten skapte sterke reaksjoner. Både Aftenpostens spaltist Kjetil Rolness og metodeekspert Ottar Hellevik mener spørsmålet kan gi tendensiøse svar.

Nå kunngjør Fafo at de vil trekke tilbake, gjennomgå og korrigere rapporten.

Sterke føringer

«Hva legges i menneskeraser? Eller smartere? Handler det om IQ-tester? Genetiske forskjeller?», skrev Kjetil Rolness.

Han mener spørsmålet impliserer at det kontroversielle og sterkt ladede begrepet «menneskeraser» er anerkjent og at Fafo på den måten legger sterke føringer i spørsmålsstillingen.

Også samfunnsforsker og statistiker Ottar Hellevik reagerte på spørsmålsformen Fafo bruker i rapporten.

«Til min overraskelse har en valgt en spørsmålsform som gjør det vanskelig å si sikkert hva resultatene forteller», skriver Hellevik.

Kjetil Rollnes mener Fafo legger sterke føringer i sin spørsmålsstilling. Fafo-forsker Guri Tyldum, som står bak rapporten, har i ettertid tatt selvkritikk for spørsmålet om rase og intelligens
Les også

Fafo-forsker svarer Kjetil Rolness: – Ikke et forsøk på å legge lokk på debatten

Fafo korrigerer

Fafo-forsker Guri Tyldum, som står bak rapporten, har i ettertid tatt selvkritikk for spørsmålet de stilte om rase og intelligens. Hun sier til NRK at hun ville formulert spørsmålet annerledes hvis hun skulle gjort undersøkelsen på nytt.

– Jeg ville hatt ett spørsmål om rase og ett spørsmål om man kan rangere folkegrupper etter intelligens. Og jeg ville vært tydeligere i rapporten på at dette ikke er et mål på rasisme, sier Tyldum til NRK.

Fafo skriver nå at de vil gjennomgå rapporten og korrigere delen med det omstridte spørsmålet. De vil publisere en ny utgave av rapporten på sine nettsider når de er ferdige med arbeidet.

«Undersøkelsen ikke er laget for å måle forekomsten av rasisme i det norske samfunn, men er en studie av nordmenns holdninger til likestilling, hatprat og virkemidlene i likestillingspolitikken,» skriver Fafo.