Tanum-butikker selges til konkurrentene: – Ikke overraskende om butikker legges ned

Bokhandlerkjeden Tanum har slitt med å tjene penger. Eierselskapet Cappelen Damm selger nå de aller fleste butikkene til Ark og Norli – hvis Konkurransetilsynet sier ja.

Cappelen Damm selger flesteparten av Tanum-butikkene sine til bokhandlerne Norli og Ark. De beholder Tanum Karl Johan, der dette bildet er tatt.
  • Anders Veberg
    Anders Veberg

Avtalen gjennomføres tidligst 1. april, skriver Cappelen Damm i en pressemelding onsdag.

Norli tar over butikkene Tanum Bogstadveien, Tanum CC Vest, Tanum Oslo City, Tanum Byporten og Tanum Litteraturhuset. Alle de ansatte i butikkene blir påvirket.

Ark tar over Tanum-butikkene på flyplassene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Eierselskapet Cappelen Damm beholder nettbutikken Tanum.no samt butikken på Karl Johan, som ifølge pressemeldingen har vært der siden 1880.

Tøff økonomi i bokbransjen

Ifølge administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm skal de satse mer på forlagsvirksomhet fremover. Til bransjebladet Bok365 sier han det er bedre å selge butikkene enn å forbli tredje størst i bransjen.

– Det er en posisjon som kan bli strevsom å ha om noen år, sier Jenssen til Bok365.

Blant de store bokhandelkjedene er det Ark som tjener mest. De endte med 18,7 millioner kroner i overskudd etter skatt i 2018. Norli, som er nest størst, fikk et underskudd på 3 millioner kroner samme år.

Cappelen Damm hadde et svært tungt år i 2018, og tapte 49 millioner kroner. Det ble første år med røde tall siden 2007. Ifølge E24 skyldtes underskuddet blant annet et dårlig år i Tanum-butikken på Oslo lufthavn. Bokkjedenes 2019-tall er ikke klare.

Konkurransetilsynet ser på saken

Det er foreløpig ikke kjent om noen av butikkene som selges, blir lagt ned. Tore Nilssen, som er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, blir ikke overrasket om det skjer.

– Utover det tror jeg ikke de som kjøper bøker vil merke noe særlig. Vanligvis kan man tenke seg at bøkene blir dyrere og utvalget dårligere når konkurransen svekkes, men bokavtalen nuller ut en del av disse vanlige effektene, sier Nilssen.

Bokavtalen er en frivillig samarbeidsavtale mellom bokhandlerne og forlagene. Den sikrer blant annet fastpris på nye bøker. Bokavtalen innebærer også at det gjøres unntak for bokbransjen i konkurranseloven.

Avtalen mellom Tanum og Ark/Norli må godkjennes av Konkurransetilsynet.

– Av kulturpolitiske hensyn har bokbransjen lov til å regulere prisene. Det gjør at Konkurransetilsynet ikke har samme mulighet til å gripe inn her som i andre bransjer, sier Nilssen.

Fungerende nestleder Kjersti Buaas i Konkurransetilsynet kan ikke kommentere denne saken nå. Tilsynet har først 25 virkedager på seg til å vurdere om salget svekker konkurransen i bokmarkedet betydelig. Dersom de sender inn varsel, kan det ta lengre tid.

– Bokbransjen er et marked med få aktører, men vi skal vurdere den faktiske konkurransesituasjon, sier Buaas.

– Både positivt og negativt for forbrukerne

Konkurransetilsynet har vært kritisk til Bokavtalen og forholdene i bokbransjen tidligere. Grunnen er blant annet at de største forlagene også eier de største bokhandelkjedene.

– Det blir nok ikke mindre kritikk rundt dette når det nå blir to store bokhandelaktører, sier førsteamanuensis Terje Colbjørnsen ved Oslo Met.

Han tror ikke salget av Tanum-butikkene vil ha mye å si for bokkjøpere i første omgang. Butikkene blir først og fremst litt likere hverandre siden det er færre tilbydere.

– Spørsmålet er hva som skjer om fem år og om bokhandlere da legges ned. Det kan skje fordi Ark eller Norli allerede har butikker i nærheten eller fordi markedsgrunnlaget er blitt dårligere, sier Colbjørnsen.

Tore Slaatta, som er professor i medievitenskap, mener det aldri er gunstig å gå fra tre-fire store aktører til to giganter.

– Det blir viktig at de som er igjen, følger bransjereglene. Jeg har ingen grunn til å tro at de ikke vil gjøre det, sier Slaata.

Men salget kan også være gode nyheter for dem som kjøper bøker.

– Når Ark og Norli kjøper disse butikkene, er det for å fortsette driften. Dermed opprettholdes fysiske utsalg, sier han.

Arve Juritzen er kritisk til at Tanum-butikkene selges til Ark og Nordli.

– Trist på mange måter

Forlagsmannen Arve Juritzen har tidligere drevet Juritzen Forlag og i flere år vært kritisk til maktkonsentrasjonen i bokbransjen. Han er kritisk til salget.

– Det er trist på mange måter. I praksis betyr salget at to innkjøpere får bestemme hvilke bøker som gjøres synlig i de store butikkene, sier Juritzen.

– Leserne eksponeres ikke for mangfold lenger. Det har pågått lenge, og sånn sett utgjør ikke dette salget en dramatisk forandring, sier Juritzen.