Kultur

Fransk eliteforsker: Den norske kritikken er tullete

Professor Jon Elster mener Holberg-prisen har nådd et nytt lavmål med årets tildeling. - Tullete kritikk, mener prisvinner Bruno Latour.

Å gi Bruno Latour Holbergprisen møtes med krass kritikk fra en av Norges fremste professorer. Manuel Braun

 • Kjersti Nipen
  Journalist

«Slik jeg ser det, er tildelingen av Holberg-prisen til Latour et lavmål i prisens sørgelige historie», skriver Jon Elster, professor ved Columbia University, i et debattinnleggi Aftenposten.

Absurd humor

Jon Elster er norsk filosof og samfunnsforsker, som siden 1995 har vært professor i statsvitenskap ved Columbia-universitetet i New York. Poppe, Cornelius

Elster betrakter Latour som en relativist som forkaster tanken om at forskningen søker kunnskap og sannhet, og mener dette gir en kunnskapspris et «skjær av absurd humor». Elster er kritisk til flere av prisvinnerne i Holbergprisens tiårige historie, som Julia Kristeva og Frederic Jameson, men mener årets tildeling skaper et nytt bunnivå.»Han er en gjennomgående relativist», anklager Elster.

— Ja, jeg er en relativist

Bruno Latour, professor ved Sciences Po i Paris, svarer i en e-post til Aftenposten at «ja - selvsagt er jeg relativist!»

— Som enhver forsker, moralist, etiker, politisk tenker, borger og normalt menneske. Jeg etablerer sammenhenger gjennom å endre perspektiv og ståsted underveis. Det gjør det mulig å endre synspunkt, og til slutt produsere nøyaktig, objektiv kunnskap, moralske vurderinger og politiske avgjørelser. Det motsatte av en relativist er en absolutist, og det er jeg ikke sikker på om Elster heller ønsker å være, skriver Latour.

Han mener Elster har sluttet å lese hans fagfelt for lenge siden.

— Kanskje har han aldri gjort det. Dette er ganske tullete kritikk, mener Latour.

Flere har kritisert prisvinneren

Jon Elster er ikke alene om å kritisere Latour. Fysikkprofessor Alan Sokal er blant dem som har filleristet Latour, både i form av artikler og i boken «Fashionable nonsense», der han sammen med kollega Jean Bricmont kritiserer det han mener er postmoderne intellektuelles misbruk av vitenskap.

- I begrunnelsen for å tildele Latour prisen, trekkes det frem at han setter spørsmålstegn ved naturvitenskapens produksjon av kunnskap. Kan ikke naturvitenskap ha godt av å bli utfordret på denne måten?

— Konkret, naturvitenskapelig teori har alltid godt av konkrete utfordringer. Men for Latour finnes det ikke kunnskap overhodet – bare enighet blant visse forskere på et gitt tidspunkt, sier Elster, som for øvrig mener begrunnelsen for pristildelingen var helt intetsigende.

Mener prisen har mislykkes

Han mener Holberg-prisen ikke har lykkes i å etablere seg som en viktig vitenskapspris.

— Den er helt ukjent. En pris får sin prestisje fra prisvinnerne, og Holberg-prisen har ikke klart å tiltvinge seg respekt og prestisje gjennom valg av prisvinnere, mener Elster.

- Har Abel-prisen, som ble delt ut i går, lyktes bedre?

— Den har fra første stund hatt en komité bestående fremragende internasjonale matematikere, og fått mye større anerkjennelse internasjonalt, mener Elster.

Forsvarer tildelingen

Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen, er styreleder i Ludvig Holbergs minnefond. Han sier Bruno Latour ble grundig vurdert opp mot andre nominerte kandidater før årets pris ble tildelt. Vurderingen ble gjort av en internasjonal, bredt sammensatt fagkomité,

Les også

Det er i laboratoriet det skjer

— Komiteen består av medlemmer med meget høy kompetanse, og de har gitt sin begrunnelse som styret i Holberg-prisen har gitt sin tilslutning til. Jeg registrerer at årets prisvinner, i likhet med flere tidligere, er kontroversiell, men Bruno Latour er en meget merittert forsker, med en lang rekke priser og æresdoktorater ved en rekke universiteter. At han er omstridt, er ingen grunn at han ikke skal få Holberg-prisen, sier Grønmo.Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere Elsters kritikk.

- Urimelige og uinformerte påstander

Roger Strand, professor i vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, mener Elsters kritikk er både urimelig og uinformert.

— Han har jo brukt et helt forskerliv på å forske på hvordan kunnskap blir til, og hva vi skal forstå med begrepet "sannhet", påpeker Strand.

Han er også kritisk til beskrivelsen relativist, som kan forstås på flere måter.

— Noen ganger er det bare et skjellsord, noe à la "en relativist er en som synes at alt er like bra som alt annet, og som tror at kunnskap bare er synsing". Hvis det er dette det skal bety, så er Latour alt annet enn en relativist, og det er en urettferdig anklage, sier Strand.

- Hvorfor er Latour så omstridt?

— Er han det? Det at Jon Elster også i år kommer med uttalelser om at noen andre enn ham selv fikk Holberg-prisen, betyr vel ikke nødvendigvis at prisvinneren er så omstridt, sier Strand.

Ulike tenkere

Kollega Kjetil Rommetveit, som forsker på vitenskapsteori, beskriver Latour og Elster som to vidt forskjellige tenkere, med ulike metodesyn.

— Dersom Jon Elster prøver å forklare samfunnsutviklingen ut fra individets rasjonelle valg, vil Latour heller spørre hvordan det premisset blir gyldig i det hele tatt. Denne ideen kunne bare oppstå i et samfunn som tilskriver institusjoner som laboratorier, statistiske analyser, teknologiske systemer og markedsmekanismer sentrale roller, illustrerer Rommetveit.

Rommetveit gir Elster delvis rett på et punkt:

— Det kan være at Holberg-komiteen har sans for en viss type teoretikere, som kanskje er mer kritiske til moderniteten enn hva Jon Elster er. Kanskje prisen er litt ensidig. Bortsett fra det, mener jeg kritikken er tull, sier Rommetveit.

At Latour er en relativist, mener han er misforstått.

— Konkret kan man lese det ut av Latours engasjement siste fem - ti år i forbindelse med klimavitenskap. Latour sier vi er i alvorlige problemer, og at vi er nødt til å ta dette på alvor. Det er ikke forenelig med en relativist som mener man ikke kan stole på kunnskap. Han er nok en relativist når det gjelder metode, men det er noe annet enn å være relativist i absolutt forstand.

Latour selv er forbløffet over at ordet «relativist» fortsatt provoserer.

— Men hvis ordet relativist sjokkerer, kall det heller "relasjonist". Det er den som lærer seg å etablere relasjoner mellom usammenlignbare ståsteder.

 1. Les også

  Adelig tallkunstner får Abel-prisen

 2. Les også

  Slipp formidlingen fri!

 3. Les også

  Går til kraftig angrep på alternativ medisin

 4. Les også

  Motvekt uten tyngde

 5. Les også

  Holbergprisen til Bruno Latour

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Vi trenger en ny, stor miljøpris på nivå med Nobelprisen

 2. VERDEN

  Lakselus, sykdom og høye kostnader tvinger produksjonen av fisk ut av havet og opp på land

 3. KULTUR

  - Jeg vil ha mer glitter i Oslo

 4. KULTUR

  Med skarpe tunge og hjertevarm humor viser Orange Is the New Black at livet bak murene byr på mer enn man skulle tro

 5. KULTUR

  Nytt lys på tungtvannsheltene

 6. KULTUR

  «Utøya 22. juli»: Overbevisende om terroren på Utøya