BI forsvarer ytringsfriheten

Rektor ved Handelshøyskolen BI vil ikke granske en ansatt som skrev en kontroversiell Aftenposten-kronikk om Israels innflytelse i USA.

"Ensidig amerikansk støtte til Israel kan videreføres så lenge Israel-lobbyen har avgjørende innflytelse både blant demokrater og republikanere," skrev Haavard Koppang i kronikken for tre uker siden.
  • Per Kristian Haugen
    Per Kristian Haugen

— Simon Wiesenthal-senteret overrasker meg. Jeg hadde trodd at de var mer opptatt av ytringsfriheten, sier professor Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI. Senteret sendte 27. november et brev til Colbjørnsen med krav om at en av BIs ansatte, førsteamanuensis Haavard Koppang, må granskes og eventuelt suspenderes fra sin stilling ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Konspirasjon.

Formålet med granskningen skulle være å fastslå om Koppang hadde "trukket sine konspirasjonsteorier" inn i undervisningen, noe som ville skape tvil om BIs "fremragende akademiske renommé". Brevet var undertegnet av dr. Shimon Samuels, Simon Wiesenthal-senterets direktør for internasjonale forbindelser.Koppang skrev i Aftenposten 13. november en kronikk under tittelen USAs sterke Israel-lobby Hans hovedpåstand var at jødiske grupperinger øver uforholdsmessig stor - og skadelig - innflytelse på amerikansk politikk gjennom den såkalte Israel-lobbyen. I debatten etterpå er dette synspunktet blitt koblet til antisemittiske tenkemåter.

Antyder nazimentalitet.

Brevet fra senteret i Paris er skarpt formulert, og antyder blant annet at Koppangs ideer hadde passet bedre i 1943, som var året da BI ble grunnlagt. Colbjørnsen forteller at han aldri før har mottatt en lignende henvendelse.- Vi har ingen som helst grunn til å tro at Koppang har misbrukt sin stilling, og det kommer ikke til å bli iverksatt noen granskning, sier Colbjørnsen til Aftenposten. - Jeg vil understreke det jeg skrev i mitt svar til Wiesenthal-senteret: De som er uenige med Koppang, må ta til motmæle i det offentlige rom.- Men er det ikke problematisk at Handelshøyskolen BIs navn opptrer i tilknytning til artikler om emner utenfor Koppangs eget fagområde - han er jo utdannet teolog og underviser i etikk og ledelse?- Jeg ser problemstillingen, men vi har lagt oss på en liberal praksis i likhet med store deler av det akademiske liv i Norge. Utgangspunktet er at det dreier seg om en personlig ytring og at institusjonen ikke nødvendigvis går god for meningene som hevdes. Dette gjelder så lenge form og innhold holder seg innenfor de allment aksepterte grenser for ytringsfriheten i samfunnet, sier Colbjørnsen.- Grensene skal være vide. Vi ønsker å verdsette den frie tanke.

Rektor Tom Colbjørnsen (over) forsvarer førsteamanuensis Haavard Koppangs rett til å ytre seg.