- DAB blir innført av «gutteklubben Grei»

  • Noen få, mektige aktører styrer hele innføringen av DAB i Norge, mener radiopionér Svein Larsen. - Professor Sverre Holm sier at lokalradioen overkjøres.

Det var i Aftenposten på mandag at både Norsk Lokalradioforbund og Ib Thomsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, varslet omkamp om innføringen av DAB:

Begge kjemper nå for at FM-nettet får forlenget liv. Stortinget har nemlig vedtatt å avvikle de nasjonale FM-sendingene i 2017, senest i 2019.

Thomsen kommer selv til å ta saken opp i Stortinget.

— Trenger åpen drøfting

Svein Larsen, nyvalgt styreleder i Norsk Lokalradioforbund, uttrykker stor glede:

— Vi trenger en mye mer åpen drøfting av vår situasjon og av DAB-innføringen generelt. Å slukke FM-nettet i 2017, betyr døden for norsk lokalradio. I denne saken har de tre store fått alt de ba om: Hele systemet legges til rette for NRK, MTG og SBS, selskapene som blant annet eier P4 og Radio Norge. For å sette saken på spissen, kan man si at DAB i Norge blir innført av "gutteklubben Grei", sier Svein Larsen.

Studietur med NRK

Den tidligere Ap.-politikeren startet P4 i 1992. Sammen med daværende kringkastingssjef Einar Førde dro han året etter til BBC i Storbritannia, for å studere et nytt radioformat – kalt DAB. Larsen forklarer:

— Teknologien virket spennende, så NRK og P4 gikk sammen om å starte forsøk med digitalradio. I dag ser vi at DAB fortsatt ikke kan erstatte FM. Internasjonalt går utviklingen i motsatt retning. For ikke lenge siden ble BBC, på ubestemt tid, pålagt å utsette sine planer om å slukke FM-nettet.

- Mangler oversikt

Larsen mener norske politikere mangler tilstrekkelig oversikt.

— At Stortinget har fattet et rent teknologisk vedtak, nemlig å tvinge hele landet over på DAB, er spesielt. På den annen side: De store aktørene vil jo ha det sånn.

- Lokalradioene har hittil vært nokså tause i denne saken?

— Dette var nettopp en av grunnene til at jeg stilte til valg som styreleder tidligere i sommer. Nå skal forbundet slåss for en mye lengre overgangsperiode med FM-sendinger for lokalradio enn det Stortinget først vedtok, svarer Svein Larsen.

- Sentralisert tankegang

Professor Sverre Holm, Universitetet i Oslo.

På Universitetet i Oslo har Sverre Holm, professor i informatikk, fulgt digitaliseringen av norsk radio i en årrekke. På bloggen hans finnes et utførlig innlegg om «Mer DAB, mindre lokalradio».Overfor Aftenposten forklarer professoren:

— DAB er bygget opp rundt en sentralisert tankegang. Formatet ble utviklet for riksdekkende radio. På FM-båndet har hver stasjon sin sender; i DAB-nettet er det 10–15 stasjoner pr. sender. Det ligger i sakens natur at DAB ikke er så egnet for lokalradio, særlig ikke på mindre steder. Jeg er redd for at nærradioene er blitt litt overkjørt. Først nå skjønner de alvoret, sier Sverre Holm.

- Storm i et vannglass

I NRK har distribusjonssjef Arild Hellgren ansvaret for DAB-utbyggingen. Veteranen, med 40 års tilknytning til statsinstitusjonen, avviser hele problemstillingen:

Les også:

Les også

Sverige har ingen planer om å slukke FM-nettet

— DAB ble utviklet for å få inn mange flere kanaler på akkurat samme plass som én FM-kanal krever. Digitalisering er hele nøkkelen til å utvide radiotilbudet: I de store byene er FM-båndet fullt. Debatten som Svein Larsen prøver å dra opp, er en storm i et vannglass: Stortinget har også vedtatt at lokale sendinger kan fortsette på FM, fastslår Hellgren.

- Grundig og åpen debatt

— I Norge har vi hatt en svært åpen diskusjon om digitaliseringen av radio siden slutten av 90-tallet.

Dette sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge. Selskapet, som eies av NRK og P4, har blant annet ansvaret for å informere om digitaliseringen av norsk radio.

- Valgte å avstå

I en kommentar til intervjuet med Svein Larsen, fremholder Torvmark:

— Larsen og Lokalradioforbundet har selv vært aktive i dialogen og blitt invitert gjentatte ganger til å delta i bransjesamarbeidet. Dette har de valgt å avstå fra. Radio digitaliseres for å sikre mediets fremtid; dette gjelder selvsagt også lokalradio. Men ettersom mindre lokalradioer kan ha økonomiske utfordringer med å følge samme takt som de store, har myndighetene sagt at de fleste vil få fortsette på FM, dersom man ønsker det. Kriteriene kommer i den varslede stortingsmeldingen til våren, sier Torvmark.

- Ivaretar alle berørte

Lederen for Digitalradio Norge sier følgende til Larsens spissformulering om at DAB i Norge blir innført av «gutteklubben Grei»:

— Etter en grundig og åpen debatt, fikk vi i 2011 en plan for overgangen til digitalradio som alle politiske partier, bortsett fra Fr.p., har sluttet seg til. Planen sikrer alle parters interesser. Først og fremst skal digitaliseringen gi lytterne et bedre tilbud. Planen ivaretar også radiobransjens, herunder lokalradio, og andre berørte bransjers, interesser. For radio som medium er det viktig å kunne konkurrere på like vilkår og ikke ende opp som det eneste analoge massemediet.

Les også:

Les også

FM-radioen din kan få forlenget levetid

— Noen får sende på FM

— Det har hele tiden vært en forutsetning at noen kategorier lokalradio bør få sende på FM, sier statssekretæren i Kulturdepartementet.

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) vedgår at DAB-formatet ikke er like interessant for alle aktører.

— Hvor attraktivt DAB er for lokalradio, varierer etter radioens størrelse, økonomi m.m. Derfor har det hele tiden vært en forutsetning at noen kategorier lokalradio bør få sende på FM også etter 2017, opplyser statssekretæren.

Han viser til at den forrige regjeringen forutsatte at det i 2015 skulle avklares hvilke grupper av lokalradioer som får fortsette på FM.