Kulturbudsjett kjemisk fritt for nytenkning | Sarah Sørheim

Kulturminister Linda Hofstad Helleland gjør akkurat det hun har sagt hun skal gjøre. Utover det er kulturbudsjettet helt uten overraskelser.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland får ikke særlig handlingsrom fra finansminister Siv Jensen, men gjør det hun har sagt hun skal gjøre. Budsjettforslaget hun la frem i går leverer på Solberg-regjeringens kulturpolitikk, slik den har ligget fast siden den ble formulert i Sundvollerklæringen for fire år siden.

Budsjettets hovedretning den samme som i de tre forrige: Vi skal fortsatt ha en stor grad av offentlig finansiering av kultur, men virksomheten må i større grad lønne seg, og feltet må finne flere finansieringskilder enn det offentlige. Utover det er det et forslag som ikke går i noen som helst dramatisk retning.

Les hele saken med abonnement