Den farlige influensaen

Norske myndigheter har kjøpt 1,2 millioner medisindoser mot fugleinfluensa. I denne danske dokumentaren får du vite hvorfor.

Fugleinfluensaen er en av de mest truende epidemiene menneskeheten står overfor. Britene frykter at opptil to millioner mennesker kan dø ved et alvorlig utbrudd, og fagfolkene der mener trusselen er langt mer alvorlig enn faren for terror.Programleder Anja Philip i programmet kan fortelle at forskernes største frykt er at et menneske som allerede er smittet av vanlig influensa skal bli utsatt for fugleinfluensasmitte. Da er nemlig faren stor for at de to virusene vil gå sammen og skape et monstervirus — som smitter like lett som vanlig influensa, men med fugleinfluensaens dødelighet. Fugleinfluensa var opprinnelig en svært alvorlig og smittsom virussykdom som bare smittet mellom fugler og til mennesker, men ikke mellom mennesker. Dødeligheten i en bestand kan være helt opp i 100 prosent. Akkurat som forskerne hadde fryktet, oppdaget man i mai at sykdommen nå kan smitte mellom mennesker, ikke bare fra fugl til menneske. Men foreløpig er den heldigvis på langt nær så smittsom som vanlig influensa. Tall fra slutten av juli viser at 108 mennesker foreløpig er døde av viruset. Symptomene ligner på vanlig influensa, men dødeligheten er høyere. Forskerne advarer nå mot at sykdommen kan spre seg med trekkfugler til Australia og New Zealand, og også til Europa.Ender kan utgjøre en spesielt stor smittefare. Endene bærer viruset uten mange symptomer, og i tillegg muterer viruset i dem, ifølge BBC. Millioner av fugler er allerede avlivet og døde, etter at epidemien brøt ut i 2003. Vietnamesiske myndigheter er i gang med å vaksinere 42 millioner ender. Viruset spres både av vannfugl og fjærfe.Den store faren for spredning mellom mennesker var årsaken til at fire trailere med medisin kom til Oslo fra Nederland midt i juli. De 1,2 millioner dosene skal være nok til å vaksinere en tredjedel av den norske befolkningen.

NRK1 KL. 19.30

Vietnamesiske veterinærer vaksinerer ender på en gård i Giao Chau for to uker siden. 210 millioner fjærfe skal vaksineres som et ledd i kampen mot viruset som har tatt livet av 42 mennesker bare i Vietnam.