Stein Ringen: Mye rusk i ambisiøs Kina-bok

Dessverre er boken «Det perfekte diktatur» tidvis i strid med seg selv.

  • Harald Bøckman

I det siste tiåret har bøker på vestlige språk om Kina tatt opp nye og viktige sider ved landets utvikling, men det politiske systemet og det statlige maskineriet som har vært motoren i denne utviklingen, er kommet i bakgrunnen. Det gir Stein Ringens nye bok om Kina sitt bidrag til å bøte på. Ringen er professor i sosiologi ved University of Oxford.

Ringen hører til en ny type forfattere som prøver å forstå utviklingen i dette særegne landet. Disse forfatterne kommer til Kina-feltet med stor faglig ballast fra sine respektive disipliner, og de fleste av dem engasjerer en hel liten hær av assistenter som graver frem relevant kildemateriale.

Les hele saken med abonnement