Spillavhengighet blir sykdomsdiagnose

Ble det litt for mye «Fortnite» i natt? For mye av det gode foran skjermen blir fra 2022 offisielt en lidelse.

E-Sport (bildet) og dataspill er allerede en del av utdanningstilbudet ved norske folkehøgskoler, men nå blir det også klassifisert som en psykisk lidelse hvis det tar overhånd.

De 194 medlemslandene i Verdens helseorganisasjon WHO har offisielt anerkjent dataspillavhengighet som en sykdomsdiagnose.

Psykiatere og psykologer har lenge vært uenige om hvorvidt det er riktig å kalle dette en sykdom, men fra 2022 vil det altså være å regne som en sykdom, som man fra da av også bør behandle, melder nettstedet gamesindustry.biz.

Ifølge en uttalelse fra WHO må følgende kriterier være oppfylt for at spillavhengighet hos en pasient skal regnes som sykdom: «Adferdsmønsteret må være så alvorlig at det fører til betydelig personlige, familiære, sosiale, utdanningsmessige, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsnedsettelser. Normalt vil symptomene ha vært tydelige i minst 12 måneder.»

Les også

Sterk vekst for norske dataspill, men er fortsatt avhengig av offentlig støtte

Som gambling

Såkalt «gaming disorder» følger nesten ordrett samme mønster som «gambling disorder», som ble anerkjent som en lidelse allerede i 1990. Da forslaget om en ny offisiell lidelse ble presentert i 2018, møtte det kraftig motbør fra spillindustrien.

Næringsinteressene påpekte at forskningen på området spriker i flere retninger, og at spillavhengighet i realiteten kan være et symptom på mer alvorlige og underliggende psykiske lidelser. Bransjeorganisasjonen ESA har hevdet at de positive effektene av dataspill risikerer å bli svekket som følge av den offisielle diagnosen.

På generalforsamlingen nylig sluttet WHO-landene seg like fullt til forslaget, og dermed blir diagnosen offisiell.

Norsk barne- og ungdomspsykiatri er basert på diagoseoversikten til WHO. Men det er ikke sikkert at alle psykiatere og psykologer dermed begynner å følge den. Norske helsemyndigheter benytter også ofte den amerikanske diagnoseoversikten DSM-5. Her er avhengighet av dataspill/internett foreløpig ikke med som en egen lidelse.