- Digitale medier er verktøy, ikke leketøy

Det hjelper lite å gi elever på videregående skoler hver sin PC, dersom de bare vet hvordan den brukes til lek.

De fleste barn har lang erfaring i å bruke digitale dingser som leketøy. Men ikke alle vet hvordan de bruker en PC eller iPad som læringsverktøy.

Siden 1990-tallet har amerikanske myndigheter jobbet for å gjøre ny teknologi tilgjengelig på tvers av sosiale skillelinjer i samfunnet. Nå viser det seg at innsatsen har hatt en uønsket bieffekt. Ettersom tilgangen til bredbånd og digitale medier har økt i USA, viser det seg at barn i fattige familier bruker adskillig mer "dødtid" foran de digitale skjermene, til å spille spill, se TV og kommunisere på sosiale medier, enn barn som vokser opp i rikere familier.

Dette kom frem i en ti år lang studie, utført av Kaiser Family Foundation.

Les hele saken med abonnement