Kultur

Full seier til kildevernet i Høyesterett, PST må gi tilbake 6-8 timer med filmopptak

En enstemmig Høyesterett slår fast at Ulrik Imtiaz Rolfsen er ved kjernen av undersøkende journalistikk, og at PSTs beslag av hans filmmateriale var ulovlig.

  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Førstevoterende dommer i Høyesterett, Arne Ringnes, var krystallklar i sin vurdering av behandlingen av striden rundt 6-8 timer beslaglagte dokumentarfilmopptak som har vært i PSTs hende siden 8. juni.

Han kom til at hensynet til Rolfsens journalistiske kilder og hans behov for å verne dem, veier langt tyngre enn hensynet til at PST skulle få etterforske og avdekke forhold knyttet til rekruttering av terrorister til IS i Syria.

-Rolfsens prosjekt er i kjernen av undersøkende journalistikk, det griper fatt i et sentralt og presserende samfunnsproblem, hvor allmennheten og myndighetene har behov for innsikt og kunnskap. Undersøkelsene er gjort mulig fordi Rolfsen har en særlig og tillitsbasert tilgang til et lukket islamistisk miljø, sa dommeren da han leste opp sin dom.

— Effektivt kildevern er avgjørende

-Et effektivt kildevern er avgjørende for at filmen kan realiseres, sa han videre

Ringnes vektla også at politiets beslag har ført til at flere av kildene nå har trukket seg.

— På denne bakgrunn gjør det seg derfor gjeldende særlig sterke kildevernhensyn, sa han. I dommen vises det til flere tidligere avgjørelser på kildevernfeltet i Den europeiske menneskerettighetsdomstoll (EMD) i Strasbourg.

-Ikke av avgjørende betydning for PST

En av hans helhetsvurderinger var at Syria-reisen til den norske 18-åringen, som opptrådte i opptakene, allerede var avverget, og at det derfor ikke var avgjørende for PSTs etterforskning av saken å få innsyn.

Les også:

Les også

Rolfsen-saken til Høyesterett

— Dette betyr at jeg nå kan fullføre filmen min, sa Rolfsen da han smilende gikk ut av rettssalen klokken 13.34 omgitt av en stor horde pressefolk.

— Var du sikker på at det ville ende slik?

— Nei, det var jeg overhodet ikke sikker på, svarte han.

Rolfsen gikk deretter rett til puben Stopp Pressen der han, hans advokater og presseorganisasjonene hadde pressekonferanse.

Der åpnet Rolfsen med å takke sine støttespillere, og la til at han neppe hadde maktet og orket den lange kampen uten den hjelpen han fikk fra blant andre Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund.

Rolfsen opplyste at dersom alt går etter planen vil filmen hans bli vist på NRK i januar.

— Men PSTs beslag har allerede gjort uopprettelige skader på filmen, ved at flere kilder som var intervjuet nå har trukket seg, sa han.

- Strålende og full seier

— En strålende og full seier, sier advokat Kim Gerdts som representerte Ulrik Imtiaz Rolfsen i Høyesterett.

— I det store og det hele er dommen nærmest en blåkopi av vår prosedyre. Dommen styrker og utvider det norske kildevernet enda mer. Det er også en vakker dom en uke etter terroren i Paris, i en tid da frykten og redselen brer seg. Det er flott at Høyesterett står opp i kampen og er prinsipiell, sier Gerdts.

Les også:

Les også

- Rolfsen-razzia minner om Snowden-saken

Det var viktige, demokratiske prinsipper som var opp til doms i Høyesterett.

— På mange måter handlet dette om hvilket samfunn Norge skal være i fremtiden, sa generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

— Jeg tror ikke PST kommer til å foreta lignende beslag hos journalister i fremtiden, sa advokat Vidar Strømme, som var partshjelp for Rolfsen i retten.

Dom på under halvtimen

De fem dommerne Jens Edvin A. Skoghøy, Ingse Stabel, Bård Tønder, Bergljot Webster og Arne Ringnes avga dommen ved såkalt offentlig votering fra klokken 13 fredag.

De fire andre dommerne stemte for en likelydende dom etter at Ringnes hadde fremført sine argumenter.

Det tok kun 30 minutter å komme med domsavsigelsen.

Fikk dekket fulle sakskostnader

Høyesterett avga også kjennelse om at staten må dekke Rolfsens saksomkostninger på 57.235 kroner fra Borgarting lagmannsrett.

I tillegg ble Norsk Redaktørforening tilkjent full dekning av sine sakskostnader for Høyesterett på 431.466 kroner. 300.000 kroner av dette var advokatsalærer fra Vidar Strømme, som var partshjelp for Rolfsen i retten.

Beslagla filmmateriale i Rolfsens hjem

Det var 8. juni at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) tok beslag i filmopptak hjemme hos regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen. Først et halvt døgn senere ble materialet låst ned og forseglet hos PST i påvente av at domstolene skulle vurdere hvorvidt polititjenestemennene kunne få benytte bevismaterialet.

Les også:

Les også

Prøvde å få 18-åringen til å bryte med islamistene

PST tok med seg til sammen 6-8 timer av de ca. 400 timene Rolfsen har tatt opp til en dokumentarfilm han for tiden lager om det ekstreme, islamistiske miljøet i Norge.

Blant andre har regissøren og hans team intervjuet Ubaydullah Hussain. Oslo tingrett kom frem til at beslaget var lovlig. Lagmannsretten kom til det samme, og dømte også Rolfsen til å betale saksomkostninger.

Hør ukens utgave av Kultur, Aftenpostens ukentlige aktualitetsprogram:

Les også:

Les også

PST mener filmopptak avslører IS-rekruttering

Les også:

Les også

  1. PST får ikke se Rolfsens filmopptak ennå

  2. - PSTs aksjon hos Ulrik Imtiaz Rolfsen er en presseetisk skandale