Kultur

Kulturutvalg ville ikke støtte israelsk-norsk danseprosjekt

Flertallet i Norsk kulturråds utvalg for dans gikk imot å gi penger til samarbeidsprosjekt mellom Bærum kulturhus og en israelsk koreografduo. Begrunnelsen var politisk.

Bærum kulturhus fikk ikke støtte fra kulturrådet forrige gang de søkte om penger til danseutviklingsprosjektet «Ut i scenekunsten». Denne gangen fikk de det, selv om rådets utvalg for dans var imot bevilgning av politiske grunner. Bildet er tatt fra en tidligere forestilling under denne paraplyen. Jørg Wiesner

 • Eldrid Oftestad

I dag bevilget Kulturrådet likevel 980.000 kroner til danseprosjektet Red one & Heaven or Tel Aviv . Alle prosjekter som skal få støtte fra Norsk kulturråd blir først vurdert av et faglig utvalg. Deretter blir det fattet et endelig vedtak av Kulturrådets ti medlemmer under rådsmøte.

Innstillingen fra flertallet i det faglige utvalget for dans gikk imot det av politiske grunner.

Det var andre gangen Bærum kulturhus søkte om økonomiske midler fra Norsk kulturråd for å gjennomføre danseprosjektet med to koreografer fra Israel. Denne gangen var søknaden bedre, mente Arne Fagerholt, kulturrådsmedlem og leder for utvalget for dans. Han var i mindretall i utvalget sitt.

— Jeg synes det er feil av flertallet ikke å gå inn for gi bevilgning til dette prosjektet. Som tidligere sjef for Carte Blanche vet jeg at man ikke kommer utenom Israel i dans. Forrige gang fikk prosjektet avslag på kunstnerisk grunnlag, mens denne gangen støtter jeg bevilgning nettopp på grunn av det faglige grunnlaget. Et eventuelt politisk motiv kan og bør ikke være en begrunnelse for et vedtak, påpekte han.

Penger fra Israels ambassade

Utvalgsmedlemmene Zezé Kolstad og Amanda Steggell gikk etter det Aftenposten erfarer imot å støtte prosjektet på grunn av sin politiske overbevisning, og ifølge Fagerholt spesielt på grunn av at den israelske ambassaden har besluttet å bevilge 75.000 kroner til prosjektet. Det fjerde medlemmet, Leif Hernes var inhabil i behandlingen av saken.

Kolstad vil ikke utdype standpunktet sitt overfor Aftenposten, og heller ikke Kulturrådets vedtak.

— Når det er dissens i en sak er det vanlig at saken fremmes for rådet, men jeg tar beslutningen til etterretning. Utover det vil jeg ikke si noe, sier hun.

Ensidig støtte

Fagerholt fikk ensidig støtte av kulturrådet i sitt standpunkt i saken, både på å bevilge penger til danseprosjektet og for sitt prinsipielle syn.

— Kulturrådet skal ikke ta stilling til politikk, men alle våre standpunkt skal være begrunnet av kunstnerisk skjønn, sa Ingar Sletten Kolloen.

Forfatterkollega Erik Fosnes Hansen var enig.

— Hvis vi skulle si nei, ville vi ikke sagt nei til en politikk, men til et land, mente han.

— Det hadde vært noe helt annet hvis danseprosjektet var en del av den israelske statens programmaskineri. Vi må ikke straffe enkeltmennesker, fremholdt Asta Busingye Lydersen.

Kulturrådsleder Yngve Slettholm henviste til en lignende sak, da kulturrådet i 2009 gikk inn for å støtte Morten Traaviks prosjekt «The Promised Land» om idoldyrking i den vestlige verden og Nord-Korea.

Les også

Slik har du aldri før hørt A-ha

— Jeg ble invitert til debatt på Kulturnytt i NRK med en Frp-politiker som kritiserte kunstprosjektet. Da som nå mener jeg at det politiske er irrelevant. Kulturrådets beslutning skal være kunstnerisk argumentert.

Ikke overrasket

Slettholm fortalte i en pause i møtet at han ikke var overrasket over rådets enstemmige syn.

— I løpet av dette året har jeg vi hatt prinsipielle diskusjoner om, og jeg er trygg på at det fortsatt er enighet om armlengdeprinsippet mellom kultur og politikk, sa han.

Glad kultursjef

Kultursjef Morten Walderhaug i Bærum kulturhus er sammen med Siri Leonardsen prosjektansvarlig for Red one & Heaven or Tel Aviv. Han uttrykte stor glede over at kulturrådet gikk inn for å støtte danseprosjektet.

— Det var riktig beslutning av kulturrådet. Dette er et spennende talentutviklingsprosjekt , Ut i scenekunsten, som vi gjennomfører for andre gang. Sist gang var i 2011 med prosjektet No no & Jericho , og da samarbeidet vi med blant annet canadiske kunstnere. Denne gangen skal vi arbeide med den israelske koreografduoen Yossi Berg og Oded Graf.

- Kan du forstå at prosjektet er blitt diskutert i kulturrådets utvalg for dans?

— Den diskusjonen vet jeg ikke noe om. Vi har begrunnet prosjektet kunstfaglig i vår søknad, og det er det som er vårt prosjekt.

- Er du enig i at det kan oppfattes som kontroversielt at prosjektet mottar økonomisk støtte fra den israelske ambassade?

— Vi mottar støtte fra flere hold, og den israelske ambassaden er en del av det. Det er ikke uvanlig at man får støtte fra et lands ambassade når det er det landet vi samarbeider med.

- Se forbi Midtøsten-konflikten

Fagerholt ser heller ikke noe problem i at den israelske ambassaden støtter prosjektet til Bærum kulturhus.

— Ambassaden pleier å være flink til å dra nytte av slike prosjekter, men det trenger ikke å ligge noe politisk i det. Vi må se forbi konflikten i Midtøsten. Dette handler ikke om politikk, men dans, begrunner han.

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Trump bryter valgløfte om å flytte ambassade til Jerusalem

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Uklokt å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem

 3. KULTUR

  Israels Eurovision-seier skaper reaksjoner: – Underholdningsbransjen er ikke hevet over politikken

 4. VERDEN

  Her er fem av spørsmålene som kan avgjøre om Trumps Israel-besøk blir en suksess eller fiasko.

 5. POLITIKK

  Frp og KrF i prinsippet enig med Trump, men sier nei til ambassadeflytting nå

 6. VERDEN

  Helomvendingene som viser at Trump plutselig er nærmere Obama