Dagbladet Pluss får ikke pressestøtte

Oppfyller ikke kravene til formål og innhold.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet kunngjorde i dag at Dagbladets søknad avslås.

Det har vært knyttet stor spenning om Dagbladet Pluss får produksjonstilskudd fra staten, populært kalt pressestøtte. Nå er avgjørelsen klar.

Medietilsynet har vurdert at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om «løpende nyhetsoppdatering», sier de i en pressemelding.

– Med utgangspunkt i den innholdsanalysen er det vår vurdering at Dagbladet Pluss isolert sett ikke kan sies å ha et bredt tilbud av nyhets- og aktualitetsstoff, sa Medietilsynets direktør Mari Velsand under pressekonferansen.

Dagbladet overrasket

Dagbladet Pluss søkte om tilskudd for første gang i år. Medietilsynet har hentet inn eksterne rapporter fra revisjonsselskapet BDO og Høgskolen i Volda i vurderingen av søknaden.

– Vi har ment at Dagbladet Pluss har vært kvalifisert for ordningen om produksjonsstøtte i henhold til forskriften og er derfor overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør i denne saken. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen for denne avgjørelsen, og deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre. Utover dette har vi ingen kommentar på dette tidspunktet, skriver konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media i en e-post til Dagens Næringsliv.

Dag Sørsdahl, administrerende direktør i Aller Media AS.

Kunne gått ut over andre aviser

Da det tidligere i år ble klart at Dagbladet ville søke støtte, ble flere av de andre mediene som er avhengige av ordningen nervøse. Ettersom pressestøtten blant annet beregnes på grunnlag av antall abonnenter, kunne avisen nemlig endt opp med en stor del av kaken, på bekostning av de andre avisene.

Les også

Skjebnehøst for norske aviser: Disse har hodet på huggestabben når pressestøtten fordeles.

Avis20182017
Samlet pressestøtte312 950 677309 074 829
KLASSEKAMPEN42 944 32240 768 787
VÅRT LAND36 909 22039 811 119
DAGSAVISEN32 070 49535 590 416
BERGENSAVISEN (BA)29 158 13225 080 552
NATIONEN22 949 18222 587 029
DAGEN16 167 41615 784 106
ITROMSØ8 229 6197 369 018
FISKERIBLADET7 647 8917 316 215
ROGALANDS AVIS5 867 2017 051 917
DAGENS PERSPEKTIV5 593 7235 441 266

– Jeg lurer noen ganger på om de søker fordi de er imot ordningen og synes den er urettferdig, og dermed vil torpedere den, sa Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal til Aftenposten tidligere i høst.

Skurdal har tidligere sagt til Dagens Næringsliv at om Dagbladet hadde fått 20 millioner kroner som anslått, ville Klassekampen ha mistet minst fem millioner kroner.

Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal.

Et av kriteriene for å motta pressestøtte er at eieren av avisen ikke kan ta ut utbytte. Mediekonsernet Aller Media, som eier Dagbladet, tok ut et rekordstort utbytte på 84 millioner kroner i fjor. Avisen hadde også et overskudd på 56 millioner kroner i fjor, ifølge Klassekampen.

Men det utskilte datterselskapet Dagbladet Pluss står oppført med et underskudd på 11 millioner kroner. Det var dette pressestøtten skulle dekke, ifølge Dagbladets søknad.

Kan klage på vedtaket

Nettavisen Nett.no var også ny søker i år. Avisen dekker 23 kommuner i Nordfjord og på Sunnmøre og skriver i all hovedsak om næringsliv. Medietilsynet har kommet til at Nett.no heller ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd.

– Analysene av publikasjonens innhold viser at avisen har for lav andel kommentar- og debattstoff, og med et innhold som nesten utelukkende består av næringslivsstoff har publikasjonen heller ikke tilstrekkelig tematisk bredde, sier Mari Velsand.

Både Dagbladet Pluss og Nett.no kan påklage Medietilsynets vedtak til Medieklagenemnda.