Kan utpeke hvem som trolig slutter, før de ansatte vet det selv

Forskere kan med høy sannsynlighet se hvilke Telenor-ansatte som kommer til å si opp frivillig i løpet av det neste året. Er det riktig eller etisk forkastelig å gi høyere lønn til dem som står i fare for å slutte?

Forsker Jarle Hildrum og AI-etiker Ieva Martinkenaite i Telenor har gjort funn som predikerer kraftig hvem som kommer til å slutte, men tviler sterkt på om det er riktig å bruke metoden til å stimulere folk til å bli.

Å slutte i jobben er en svær avgjørelse for alle arbeidstagere. For arbeidsgiveren går ofte store verdier tapt når verdifull kompetanse forsvinner. Hvor langt er det riktig av bedriften å gå for å holde på folk? Er det riktig å gi en som er i faresonen høyere lønn, selv om vedkommende ikke gjør den beste jobben?

Telenors forskningsavdeling har gjort forsøk med nye verktøy basert på kunstig intelligens, også kalt maskinlæring. Forskerne brukte internt tilgjengelige, ikke-sensitive ansattdata fra 2017 til å utvikle verktøyet.

Les hele saken med abonnement