Avisa Nordland dømt for å ha ærekrenket lege

Høyesterett har dømt Avisa Nordland til å betale en kirurg 400.000 kroner i oppreisning etter å ha skrevet ærekrenkende utsagn om ham.

  • Ntb

Saken startet i 2010 da avisa skrev flere artikler om Nordlandssykehuset. Det ble blant annet skrevet at friske pasienter var blitt operert uten grunn. Saken ble også omtalt på lederplass i avisa. Lege Rastislav Kunda gikk til sak mot avisen og vant fram med sitt krav i Salten tingrett.

Dommen ble anket, og i Hålogaland lagmannsrett endte det med motsatt konklusjon. Nå har derimot Høyesterett slått fast at tingrettens dom var riktig.

Les hele saken med abonnement