Kultur

- Viktig å få belyst denne grusomme saken

Boken om Wenche Behring Breivik er viktig fordi samfunnet trenger forståelse av denne grusomme saken, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

  • Kaja Korsvold
    Journalist

I dag lanserer Aschehoug Marit Christensens bok Moren . Utgivelsen er svært omstridt.

Avdøde Wenche Bering Breiviks advokater har protestert fordi Anders Behring Breiviks mor brøt samarbeidet med Marit Christensen kort før hun døde, hun betalte også tilbake honoraret hun hadde fått fra forlaget.

Flere protester

Torsdag ble det klart at også Kagge forlag har lagt inn protest hos Aschehoug. Kagge gir om kort tid ut Åsne Seierstads bok En av oss , som handler om 22. juli-terroren. Til denne boken fikk Seierstad en samtale med Wenche Behring Breivik før hun døde av kreft i mars i år.

Ifølge VG skriver Christensen i boken at en kjent forfatter skal ha besøkt Wenche Behring Breivik på Radiumhospitalet. Det står at besøket var uanmeldt og at forfatteren og advokaten skal ha blitt bedt om å «forsvinne» fra dødsleiet hennes.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk sier boken uansett er en svært viktig bok som bør utgis.

— Dette har vært en voldsom og grusom hendelse i Norge og vi trenger å få belyst den fra alle de vinkler som er mulig. Foreløpig mangler vi en del opplysninger om barndom og oppvekst. Derfor er det viktig at vi får vite mer.

Ragnhild Bjørnebekk er forsker ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og har tidligere vært forsker ved Politihøgskolen.

— Generell interesse

- Dette er altså viktige enn at morens ønske var at Christensen ikke skulle skrive boken?

— Jeg mener det er en generell interesse her som kan være viktig for å hindre nye voldsepisoder. Moren har jo også tidligere sagt ja til å bli med på dette her. Av og til må etiske vurderinger settes opp mot hverandre.

- Det er forskerne du særlig tenker på når du ønsker boken publisert?

Les også

Ny bok om Breiviks mor fra Seierstad

— Jeg ser på det som har vært gjort i etterkant av massakre i USA. Der har det vært belysning fra mange forskjellige hold og forskere har fått intervjue hele spekteret av relasjoner. Gjennom det har de klart å finne frem til profiler og klart å forebygge nye massakre. Det er viktig for samfunnet å kunne forstå denne grusomme og nesten uforklarlige hendelsen. Vi kan komme nærmere en forståelse gjennom det en mor har berettet gjennom en sønn som har utviklet seg slik, sier Ragnhild Bjørnebekk.

Les også

Breiviks mor ville holde tale til folket