Kultur

Riksarkivet har innført leveringsstopp.

Her i Riksarkivet ligger det 150.000 hyllemeter med offentlige og private dokumenter. Nå er det er innført leveringsstopp.

Underdirektør Stian Norli og avdelingsdirektør Ole Gausdal i et av de mange stapp fulle magasinene i Riksarkivet på Sognsvann. Foto: Tor G. Stenersen

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

-Det er ikke bare fullt, det er smekkfullt, sier Stian Norli, underdirektør ved seksjon for avlevering ved Riksarkivet i Oslo.

Nylig sendte ledelsen ut et brev til alle statlige organer med leveringsplikt til Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Statsarkivet i Hamar, med beskjed om at det innføres leveringsstopp for papirarkiver. Magasinene er kort og godt proppfulle.

— Det er ikke sånn at det er det komplette kaos, med bugnende skap. Vi må ha orden på ting for å finne frem, både for egen del, men også for å betjene de som vil låne dette materialet på lesesalen. Men vi har arkiver som står på vent for å få plass, sier Norli.

Trippel utvidelse

Riksarkivet på Sognsvann sto ferdig i 1978. Siden er det blitt utvidet to ganger, både i 1999 og 2009. Nå er det igjen fullt.

-Vi har sprengt oss innover i fjellet etter hvert som det er blitt fylt opp. Det kan fortsatt sprenges ut plass i fjellet til 90.000 hyllemeter, men nå satser vi på det nye sentralmagasinet som er planlagt bygget på Tynset, sier avdelingsdirektør Ole Gausdal ved depotavdelingen i Riksarkivet.

Aftenposten var med ned i etasjene under jorden i det nesten 70.000 kvadratmeter store arkivet. Flere steder står det paller med dokumenter som ikke har fått noen lagerplass. Og mer står på vent, men de har fått nei.

-Offentlig forvaltning skal ha egne arkivmagasiner hos seg selv, men også der fylles det raskt opp. Mange har derfor en forventning om at de skulle avlevere i 2015. Det vil derfor løpe ekstrakostnader ved å løse dette ved midlertidige lagre, sier Norli.

Etter hvert som Forsvaret har avviklet flere av sine anlegg, står det i dag en rekke ledige fjellhaller rundt omkring. Dette er likevel ikke noe alternativ.

Vil kartlegge

-Vi har vurdert muligheten for eksterne depot, men det er ikke bare å sette inn slike tiltak. Det stilles strenge krav til klimakontroll, mugg, fuktighet, temperatur og infrastruktur. Derfor vil vi avvente dette til det nye magasinet står ferdig på Tynset.

Riksarkivet vil i 2015 kartlegge hva som finnes av arkivmateriell i statsforvaltningen. Denne vil omfatte både papirarkiver og digitalt arkivmateriale. I tillegg vil de forsøke å danne seg en oversikt over hva som finnes av privat dokumentasjon. Årlig har Riksarkivet mottatt rundt seks kilometer med dokumentasjon, både i form av tekst og bilder. Men nå er det altså stopp.

— Etter hvert som ting digitaliseres regner vi med at det blir en stopp rundt 2040, men vi regner med at det fortsatt er rundt 200.000 hyllemeter med dokumentasjon der ute i forvaltningen, både privat og offentlig, som ikke har kommet til oss, sier Gausdal.

I 2009 vedtok den forrige regjeringen å legge Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset, i et nybygg på 14.800 kvadratmeter. Statsbygg fikk i oppgave å utarbeide et forprosjekt, dette ble levert i 2013. Senere ba Stortinget Regjeringen om å kvalitetssikre styringsunderlaget og kostnadsoverslaget. Bjørgulv Vinje Borgundvaag, statssekretær i Kulturdepartementet opplyser at det nå pågår en helhetlig vurdering av forprosjektet i kjølvannet av dette arbeidet.

-Jeg er blitt forsikret om at Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Statsarkivet i Hamar så langt det er praktisk mulig, vil forsøke å bidra til bevaring av offentlige og private arkiver som står i akutt fare for å gå tapt, eller som av andre årsaker har særskilte behov for avlevering. På lengre sikt vil Arkivverkets magasinkapasitet økes gjennom et fellesdepot, sier han.

Les også

  1. -Håper det skaker opp tausheten

  2. Flere hundre ønsker opplysninger om landssvikere i nyåpnet arkiv