Kultur

Arbeiderpartiet vil forby politijakt på pressens kilder

Arbeiderpartiets medieutvalg vil ha slutt på at PST og politiet jakter på pressens kilder. Samtidig skal det strafferettslige redaktøransvaret bli plattformnøytralt.

Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen vil få journalistisk status i forhold til kildevern og innsamling av informasjon, med Arbeiderpartiets forslag. I juni beslagla PST upublisert materiale fra hans kommende dokumentarfilm.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist
  • Robert Gjerde
    Journalist

— Vi vil styrke kildevernet og ansvarliggjøre redaktørene. Begge deler vil få avgjørende betydning for ytringsfriheten og for den offentlige samtale, sier mediepolitisk talsperson i Ap, Arild Grande.

Ap vil ha en norsk medieansvarslov etter svensk mønster der kildevernet blir absolutt og sjefredaktørene blir strafferettslig eneansvarlige for krenkende og lovstridige ytringer på alle plattformer.

— Kildevernet er under press. Vi vil styrke kildevernet slik at mediene ikke bare har en rett, som i dag, men en plikt til å verne om sine kilder. Samtidig vil vi at politiet skal ha etterforskningsforbud mot pressens kilder, sier Line Finnøy Bakken, medlem i Aps medieutvalg.

På linje med leger og advokater

En slik bestemmelse vil stille pressefolk på linje med prester, leger og advokater som i dag har et absolutt og særskilt vern for sine "klienter" i straffeprosessloven.

Arild Grande i Arbeiderpartiet tar til orde for å styrke kildevernet og ansvarliggjøre redaktørene etter svensk modell.

Journalister og redaktører kan i dag nekte å opplyse til politiet hvem som er kilder i en bestemt sak, men domstolene kan likevel pålegge journalistene å røpe dem.

Lanseres i Arendal

Tidligere Ap-statsråd Rigmor Aasrud vil lansere utkastet til ny medieansvarslov under Arendalsuka fredag. Forslaget om en medieansvarslov vil senere bli behandlet i Aps organer, senest på Aps landsmøte i 2017, rett før stortingsvalget.

Stortingsrepresentant Arild Grande sier Aps medieutvalg vil ha en medieansvarslov som samsvarer med den norske presseetikken som i ord og form tilbyr et absolutt kildevern.

— En kilde som er lovet anonymitet skal aldri røpes. Hvis kilder vet at de risikerer å bli overvåket eller utsatt for politietterforskning, vil mange ikke våge å varsle om kritikkverdige forhold, sier Grande.

PST-beslag

Han sier at hvis den medieansvarslov man tenker seg hadde vært gjeldende norsk lov, så ville PSTs beslag av upublisert materiale og kildeopplysninger hos dokumentarprodusent Ulrik Imtiaz Rolfsen 8. juni i år trolig vært ulovlig.

Rolfsen, som er medlem i Aps medieutvalg, er i ferd med å lage en dokumentar om den radikale islamisten Ubaydullah Husseins. PST har fått medhold i to rettsinstanser. Saken er nå anket til Høyesterett.

— En dokumentarprodusent som Rolfsen vil ha journalistisk status i forhold til kildevern og innsamling av informasjon, med vårt forslag. Det avgjørende er at offentligheten får tilgang på sentral og kritisk informasjon, sier Grande

Rolfsen er svært godt fornøyd med forslaget.

— Det er forferdelig at pressen og dokumentarfilmskapere risikerer å få politiet etter seg bare fordi vi gjør jobben vår. Det nye forslaget er helt i tråd med systemet de har i Sverige. Der har redaktørene og journalistene ikke bare en rett, men også en plikt til å beskytte kildene sine, sier han.

PST avviser å kommentere

PSTs kommunikasjonsdirektør, Trond Hugubakken, sier det vil være unaturlig for PST å kommentere forslaget eller svare på spørsmål om i hvilken grad en lovendring kan gjøre etterforskningsarbeidet deres vanskeligere.

— Dette er et politisk spørsmål som vi ikke kan ha noen mening om. PST har lovpålagte rammer utformet av politikerne. Det forholder vi oss til, sier han.

Riksadvokatembetet ville heller ikke kommentere Ap-utspillet om kildevernet torsdag.

— Vi vil vurdere dette på et senere tidspunkt når et eventuelt utredet forslag om utvidet kildevern foreligger, sier statsadvokat Birgitte Istad.

Redaktørenes eneansvar

Samtidig vil Aps medieutvalg lovfeste sjefredaktørenes strafferettslige ansvar. En slik lov vil omfatte de redaktørstyrte mediene som forplikter seg til pressens etiske regelverk og pressens selvdømmeordning.

— Det strafferettslige redaktøransvaret skal være plattformnøytralt, sier Bakken. I dag er kun "kringkastingsvirksomhet" og papiraviser omfattet av en viss regulering.

- Nødvendig opprydning

— Redaktørinstituttet eren viktig demokratisk funksjon som sikrer medienes troverdighet og viktige funksjon i samfunnet. Redaktørens rolle må være intakt også i en ny tid med digital publisering, sier Line Finnøy Bakken

Også i dag kan redaktørene straffes etter norsk rett, men prinsippet gjelder bare delvis, og redaktørene kan gå fri dersom ytringen ikke "kan legges redaktøren for last".

Konsekvenser for nettdebatten

Dette vil også innebære at redaktørene vil få et kontrollansvar for nettdebattene som foregår på eget nettsted.

— Vi må sikre trygge arenaer for ytringer, også på nett, ikke bare på papir. Det er et demokratisk problem når debattanter trekker seg vekk på grunn av at det er for mye sjikane og hets, sier Arild Grande.

— Det vil innebære at mediene nok må bruke mer ressurser på å moderere nettdebatten.

- Solid bunnplanke for kvalitetsjournalistikk

Generalsekretær i Norsk Presseforbund (NP), Kjersti Løken Stavrum, roser arbeidet til Aps medieutvalg.

— Et bedre utgangspunkt kunne vi knapt håpet på. Vi i presseforbundet har derfor pekt til Sverige – og er åpenbart blitt lyttet til, sier hun.

Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund mener det haster med å innføre bedre kildevern for norske journalister.

— De siste månedene har vist at det haster med et sterkere kildevern i Norge, sier hun, og viser til PSTs beslag av upublisert materiale hos dokumentarprodusent Ulrik Imtiaz Rolfsen i sommer.

— En medieansvarslov som også gjelder på nett, er en viktig brikke som bør må på plass. Vi har allerede mediefridomslova. Ved en ansvarliggjøring av redaktøren også for nettpubliseringer, og ved å understreke betydningen av de presseetiske reglene, legges en solid bunnplanke for kvalitetsjournalistikk i fremtiden, sier Løken Stavrum.

Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, er i all hovedsak positiv til signalene fra Ap.

— Norske redaktører har i årevis jobbet for en felles medieansvarslov som styrker kildevernet, lovfester eneansvaret for redaktøren og som er plattformnøytral. Når både kulturministeren og nå Arbeiderpartiet sier at de vil gå inn for en slik lov, er det bra.Jeg er i utgangspunktet for at kommentarfeltet og brukermedvirkning legges under redaktørens strafferettslige ansvar, men det er viktig at loven får en innretning som gjør at innlegg ikke må forhåndsgodkjennes. Da vil de løpende debattene flytte ut av de redaktørstyrte medienes flater, og da er vi like langt, sier han.

-Vil styrke et kildevern under press

— Dette er svært positive forslag, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

— Norsk Redaktørforening har i mange år jobbet for en egen medieansvarslov, som styrker kildevernet og tydeliggjør redaktøransvaret, også på digitale plattformer.

Jensen sier det vil være et viktig bidrag til å styrke et kildevern som er under press, og bedre vilkårene for den samfunnskritiske journalistikken.

— Også kulturministeren har jo tidligere i år sagt at man nå vil sette i gang arbeidet med en medieansvarslov, og da ser det ut til å være solid politisk flertall for å komme i gang med denne viktige lovreformen.

Les også

  1. Riksadvokaten i Tyskland anklaget journalister for forræderi - får sparken

  2. Harald Stanghelle kommenterer: Overvåkernes råkjør mot kildevernet er farlig – også for PST

  3. PST mener filmopptak avslører IS-rekruttering

  4. PST får ikke se Rolfsens filmopptak ennå