Kultur

Én deltok, én takket nei, og én vil la fellesskapet betale. Tre kunsttopper valgte helt ulikt da de ble invitert til Tangen-seminaret.

Det har ikke vært kjent tidligere at Henie Onstad-direktør Tone Hansen deltok på Nicolai Tangens USA-seminar. Karin Hindsbo vurderte at seminaret ikke var relevant for Nasjonalmuseet, og takket nei.

Munch-direktør Stein Olav Henrichsen og Henie Onstad-direktør Tone Hansen deltok på Tangen-seminaret. Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo takket nei. Foto: Olav Olsen / Jan Tomas Espedal / Ole Berg-rusten

 • Maria T. Pettrém
  Journalist
 • Heidi Borud
  Kulturjournalist

Lørdag publiserte VG saken om det mye omtalte «drømmeseminaret» til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen i november i fjor.

En rekke samfunnstopper ble fløyet inn til USA, og seminaret skal ha kostet minst 32 millioner kroner, ifølge VG. På deltagerlisten sto flere kulturtopper. Blant dem direktør ved Munchmuseet Stein Olav Henrichsen og kunstnerisk direktør Trude Ugelstad ved Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo.

Aftenposten har også fått bekreftet at Tone Hansen, museumsdirektør ved Henie Onstad Kunstsenter, deltok på seminaret. Hun sto ikke oppført på VGs liste over norske deltagere.

Aftenposten kjenner også til at Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet, ble invitert, men takket nei.

Direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet jobber for tiden på hjemmekontor på Slemdal, og møtte Aftenpostens fotograf i Frognerparken i går ettermiddag. Han sier det er svært relevant for Munchmuseet å delta på seminarer som det fondsforvalter og kunstsamler Nicolai Tangen arrangerte. Foto: Olav Olsen

– Svært relevant å delta på turen, men betaler tilbake

Direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet sier til Aftenposten at det er viktig og svært relevant for museet å delta på seminarer som dette. Museet vil knytte kontakt med kunst- og næringsliv, skape samarbeid med andre kulturorganisasjoner og søker inntekter fra nye samarbeidspartnere.

Munchmuseet lot først Tangen betale, men har nå bestemt at museet betaler for hans deltagelse.

– Det gjør vi ikke fordi vi mener det var feil at Tangen betalte, men fordi det er blitt stilt spørsmål ved dette i offentligheten, sier Henrichsen.

Oslo kommune eier museet, som er organisert som en egen kommunal etat som mottar store årlige overføringer fra kommunen. Det betyr at det i praksis er fellesskapet som må betale utgifter til seminaret.

Henrichsen sier at en av de viktigste oppgavene en museumsdirektør har, er å skape samarbeid, aktiviteter og inntekter gjennom utadrettet virksomhet.

– Denne virksomheten har skapt store inntekter for Munchmuseet og gjør at skattebetalerne får en mindre del av regningen ved å drive Munchmuseet, sier Henrichsen.

Ifølge museets egen årsrapport kostet det 186 millioner kroner å drive det i 2019. Museet klarte selv å tjene inn 64 millioner.

Dårlig bruk av offentlige midler

VG har anslått at regningen for blant annet Munch-direktøren trolig er på ca. 120.000 kroner.

Per Lægreid, professor emeritus ved Universitetet i Bergen og ekspert på offentlig forvaltning, synes det er kritikkverdig at Oslo kommune, altså skattebetalerne, nå skal ta regningen for Munch-direktørens deltagelse.

– Det er greit nok å knytte kontakter og få faglig påfyll, men det må være innenfor rimelighetens grenser. Jeg synes ikke det er god bruk av offentlige midler å sende en kommuneansatt på luksusseminar, sier han.

Ikke avklart med kulturbyråden

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) skriver i en e-post at det generelt er positivt at museets ledelse deltar i internasjonale sammenheng der kunst er tema.

Hun opplyser at etatsdirektører i Oslo kommune selv vurderer hvilke reiser som er nyttige for jobben, uten å orientere byrådsavdelingen. Byråden var ikke kjent med Munch-direktørens deltagelse på forhånd.

Henrichsen mener det har vært vanskelig å kommunisere at museumsfolk har en helt annen rolle i denne sammenheng enn andre offentlige ansatte.

Munchmuseet mente det var innenfor regelverket å motta turen som gave, og dermed i tråd med både ICOMs (Det internasjonale museumsforbundet) og Oslo kommunes etiske regelverk da det ikke ble ansett å være mulige interesse- og/eller habilitetskonflikter.

Munchmuseet mottar systematisk bidrag og gaver fra næringsliv, stiftelser og privatpersoner i arbeidet med å bygge aktiviteter og inntekter for museet.

– Vi har nærmere 100 samarbeidspartnere og er åpne om alle samarbeidene vi har, sier Henrichsen.

Det var representanter for flere kunstinstitusjoner til stede, deriblant British Museum og Statens Museum for Kunst i København.

«Ikke riktig at arbeidsgiver dekket reise»

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo ble invitert til Tangens seminar, men valgte å takke nei. Hun vil ikke kritisere andre som dro.

Hun skriver i en e-post til Aftenposten at hun ikke vurderte at dette seminaret var så relevant for Nasjonalmuseet at det var riktig at arbeidsgiver dekket reise og opphold til en slik tur.

Direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalmuseet i Oslo takket nei til invitasjonen fra Nicolai Tangen. Hun ville ikke la seg påspandere av Tangen hverken som direktør eller som privatperson. Foto: Jan Tomas Espedal

Hindsbo forteller videre at det kunne ha vært et alternativ å reise som privatperson hvis hun selv dekket utgifter til reise og opphold, men at det ikke var mulig med en slik reise på det tidspunktet, og at hun dermed takket nei.

Karin Hindsbo var direktør for Sørlandets Kunstmuseum i perioden 2012–2013. Hun skriver at hun ble kjent med Tangen i 2015, og i perioden 2016 til 2017 satt hun som styremedlem i AKO Kunststiftelses styre. Hun gikk ut av styret da hun ble ansatt som direktør ved Nasjonalmuseet.

– Hva synes du om at andre kulturtopper deltok på Tangens luksustur?

– Det har jeg ikke grunnlag for å mene noe om, svarer Hindsbo.

 • Les intervjuet Hindsbo gjorde med Nicolai Tangen for Aftenposten høsten 2016 her:

Les også

 1. Nicolai Tangen: Undervurder aldri kombinasjonen av kapital, energi og mindreverdighetskomplekser

 2. Milliardæren gir bort kunst for 200 millioner kroner. – Utrolig frekt å kalle dette en gave, svarer lokalpolitiker.

Fondsforvalter, kunstsamler og påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen. Foto: Nina E. Rangøy

Mottok reisen som gave

Tone Hansen, museumsdirektør ved Henie Onstad Kunstsenter, deltok også på Tangens seminar. Hun forteller at museet vurderte dette som om en gave som kunne mottas i tråd med eget regelverk.

– For meg var det helt opplagt å delta på dette seminaret. Jeg anså det som absolutt nødvendig. Det var både kunstfaglig relevant og nettverksmessig nyttig, sier Hansen.

Henie Onstad Kunstsenter er en privat stiftelse. Museet har mellom 50 og 65 prosents egeninntjening. De resterende er offentlig finansiert av stat, kommune og fylke. Hansen forteller at hele reisen og seminaret var dekket av Tangen.

På tidspunktet for reisen var Hansen også rådsleder i Kulturrådet. Dette vervet hadde hun frem til januar 2020. Hansen understreker at hun deltok som museumsdirektør.

– Hvordan vurderte du denne dobbeltrollen?

– Jeg reflekterte rundt den, men anså det ikke som problematisk så lenge jeg skilte tydelig mellom de to rollene. Selv om man har verv, må man kunne utføre slike reiser i forbindelse med den jobben man har, sier hun.

– Fint at dette nå diskuteres

Hansen sier hun ikke kjenner Tangen personlig, bare kunstfaglig. Utstillingen Zdenka Rusova som ble vist på Henie Onstad fra mars til juli 2019, inneholdt noen enkeltverker fra AKO-stiftelsens samling.

Utstillingen ble deretter vist i et litt mindre format på Sørlandets Kunstmuseum 7. desember og til 1. mars 2020. Hansen opplyser at det ikke foreligger konkrete planer om videre samarbeid mellom Sørlandets Kunstmuseum og Henie Onstad.

– Hva tenker du i ettertid om din deltagelse på turen, hva fikk du faglig ut av det?

– Jeg tenker at det der og da var uproblematisk, men at det er fint at dette nå diskuteres. Jeg hadde særlig nytte av diskusjonene om psykologi og ledelsesutvikling, samt debatten om hvorvidt store vestlige museer bør returnere kunst og historiske gjenstander til landene de opprinnelig kom fra.

Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde og Schibsted-konsernsjef Kristin Skogen Lund deltok på Tangen-seminaret. Det samme gjorde Rolf Erik Ryssdal, som er direktør i Schibsted-selskapet Adevinta. Schibsted eier Aftenposten.

Direktør Tone Hansen ved Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum. – Jeg kjenner ikke Nicolai Tangen personlig, bare kunstfaglig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Les mer om

 1. Sørlandets Kunstmuseum
 2. Munchmuseet
 3. Karin Hindsbo
 4. Nicolai Tangen