VG svarer på Sofies PFU-klage: Innrømmer brudd på Vær varsom-plakaten

Men avisen innrømmer ikke å ha gjort feil i egen granskningsrapport.

Sjefredaktør i VG Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken har tatt selvkritikk for dekningen av Trond Giskes barbesøk og gjør det også i sitt svar til PFU.

VGs dekning av Trond Giskes besøk på Bar Vulkan og dansevideoen har ført til en stor debatt om presseetikk.

Sofie – den unge kvinnen som danset med Giske – leverte tidligere i år en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Jeg føler meg presset, uthengt og dårlig behandlet av VG, skriver hun i klagen.

Nå har VG levert sitt svar på klagen.

Der skriver avisen at klagen ikke har «medført noen endringer i VGs tidligere konklusjoner». VG har tidligere beklaget og tatt selvkritikk for dekningen.

Flere brudd på Vær varsom-plakaten

VG konkluderer med at de er enige med Sofie i at avisen har brutt god presseskikk i saken. De mener dette gjelder fem punkter i pressens Vær varsom-plakat.

Avisen er imidlertid ikke enig i at punkt 4.2. som gjelder skille mellom kommentarer og faktiske opplysninger, er brutt.

VG avviser også at den interne evalueringen som ble offentliggjort i mars, bryter med god presseskikk og punkt 3.6 om upublisert materiale.

– Kjent med at evalueringen ville bli offentlig

Da VG tidligere i år la frem den interne evalueringen av saken, publiserte avisen også innhold fra samtaler med Sofie som ikke var en intervjusituasjon. I klagen til PFU skriver Sofie blant annet:

«Det ble ikke fremlagt informasjon om at deler av rapporten inneholdt materiale som jeg kunne fjerne eller sensurere. Det ble heller ikke gitt informasjon om at VG ikke kan sitere fra samtaler der jeg ikke visste jeg ble intervjuet».

VGs sak om videoen av Trond Giske og Sofie (27) som danser på Bar Vulkan i Oslo er klaget inn til PFU av Sofie.

VG mener det ikke er brudd på god presseskikk, og skriver i sitt svar:

«Hva gjelder de deler av klagen som omhandler evalueringsrapporten, har VG en annen oppfatning av hvordan de presseetiske bestemmelsene kommer til anvendelse».

Avisen skriver også at de gjorde Sofie «kjent med at evalueringsrapporten ville bli offentlig».

VG mener bestemmelsen i Vær varsom-plakaten punkt 3.6 gjelder overlevering av upublisert materiale til andre, og at det her var snakk om «en journalistisk evaluering, som ble publisert på VGs egen plattform».

Det påpekes også at det var viktig å beskrive kontakten mellom Sofie og VG i evalueringsrapporten.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen har tidligere uttalt til Aftenposten at saken er unik «i den forstand at VG bruker det upubliserte materialet i en offentlig internevaluering».

Les også

Nå skal VG vise alle rettelser til leserne

Vil vurdere rettslige skritt

Før en klage kommer opp for PFU, er det vanlig at partene møtes og forsøker å inngå en «minnelig løsning». Sofies advokat Knut-Asbjørn Solevåg sier kontakten med VG har vært saklig og ordentlig, men at forhandlingene ikke har ført til enighet. Hverken han eller Sofie har sett VGs tilsvar.

– Jeg har ikke sett tilsvaret, men skjønner at de mener den interne rapporten er behandlet riktig. Det er for så vidt i tråd med det de har hevdet før og ikke helt overraskende, sier Solevåg.

Han sier at de vil vurdere om det er grunnlag for videre rettslige skritt etter at klagen er behandlet i PFU.

Sofie får nå tilgang til å kommentere på VGs svar. Dersom hun svarer, vil VG også få anledning til avsluttende kommentarer. Saken kommer derfor opp i PFU først til høsten, men dato er ennå ikke bestemt.

Viktige etiske spørsmål

– Det springende punktet i VGs svar, er at de holder fast på at publiseringen av evalueringsrapporten var forsvarlig, og at Sofie fikk den informasjonen hun hadde krav på, sier Kjersti Thorbjørnsrud ved Institutt for samfunnsforskning.

Hun mener det fortsatt er uklart om Sofie var kjent med premissene for evalueringen.

– Jeg er spent på drøftingen i PFU, den reiser noen viktige etiske spørsmål. Spørsmålet er hva som vil skje i andre saker, og forholdet mellom kilde og journalist, dersom bakgrunnssamtaler kan offentliggjøres i evalueringer, sier Thorbjørnsrud.

Les også

VG gikk ut med upublisert materiale i rapport: – Dette er unikt, sier pressegeneral

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

– Journalistens uttalelser var uheldige

I klagen er Sofie også kritisk til at journalist Lars Joakim Skarvøy som intervjuet henne om videoen, uttalte seg til NRK og Medier24 samtidig som VGs ledelse holdt pressekonferanse om saken.

I disse intervjuene har han fremholdt at sitatet han hadde gjengitt var riktig, og at Sofie hadde endret sin versjon.

VG skriver i evalueringen at de er «enige med Sofie i at disse uttalelsene fra Skarvøy var uheldige. De er ikke i tråd med de vurderinger og konklusjoner VG har trukket i evalueringen, og det kom overraskende på oss at Skarvøy selv valgte å uttale seg på denne måten».

Les også

VG-ledelsen kjente til at Skarvøy ble intervjuet før pressekonferansen

Videre skriver de at intervjuene med Skarvøy viser at han ikke hadde tatt inn over seg realitetene i det han selv forklarte i evalueringen, «nemlig at det under intervjuet var et press og det ble stilt ledende spørsmål».

Aftenposten har vært i kontakt med VG. Utviklingsredaktør Ola Stenberg skriver i en SMS at saken er til behandling i PFU, og at «underveis i den prosessen kommer vi ikke til å kommentere saken».