Kultur

Kulturlivet ønsker rødgrønt løfte velkommen

– Men pengene må brukes på riktig måte, påpeker aktørene. Sist de rødgrønne styrte, lyktes de ikke med å øke bruken av kulturtilbudet.

Sverre Pedersen, Heidi Marie Kriznik og Ruben Steinum mener alle det er bra hvis kulturbudsjettet økes.
  • Edel Bakkemoen
    Edel Bakkemoen
    Journalist

Ulike kunstnerorganisasjoner reagerer positivt på de rødgrønnes utspill i Aftenposten torsdag om å øke kulturbudsjettet til 1 prosent av statsbudsjettet. De rødgrønne vil dessuten gjeninnføre det såkalte kulturløftet, som blant annet førte til nye kulturhus, opprustning og omlegging av ordninger.

Enger-utvalgets evaluering viste imidlertid at selv om bevilgningene ble doblet under de rødgrønne fra 2005 til 2013, økte ikke bruken av kulturtilbud. Kulturforbruket og kunstnerøkonomien ble dårligere, ifølge Bård Kleppe, som forsker på kulturpolitikk ved Telemarksforsking.

Les hele saken med abonnement