Kultur

Mor dømt for å ha krenket datteren på sosiale medier

En kvinne i slutten av 40-årene er dømt for å ha krenket datterens privatliv blant annet gjennom bilder i sosiale medier.

Den dømte kvinnen opprettet blant annet en egen Facebook-gruppe hvor hundelte informasjon om en barnevernssak. Hun vil anke dommen.
  • NTB

Kvinnen er i Hålogaland lagmannsrett dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, melder Rett24.

Kvinnen lå i konflikt med barnevernet. Hun hadde blant annet opprettet en Facebook-gruppe om barnevernssaken. Her la hun ut meldinger om barnevernsansatte, men også bilder og video av datteren mens hun gråt, samt brev fra barnevernstjenesten av «sensitiv og privat karakter».

«At barnet som syvåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, for eksempel i ungdomstiden», heter det i dommen.

Les også

LES OGSÅ: Siden 1990 har han hetset og truet andre. Han har ingen planer om å stanse.

Anker til Høyesterett

Kvinnens forsvarer, advokat Benedikte Sunde Jamth, sier til Rett24 at dommen blir anket til Høyesterett.

– Det vil bli anket over lovanvendelsen. Saken reiser for det første spørsmål om den objektive vurderingen av krenkelsen, og for det andre spørsmål om barnets medbestemmelsesrett, og betydningen av at barnet samtykker, sier Jamth.

Les også

LES OGSÅ: Psykologisk sakkyndig brøt loven. Det får ingen konsekvenser.

Viktig med større bevissthet

Fagdirektør Anine Kierulf ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter understreker at samtykkespørsmålet på vegne av små barn er et vanskelig tema. Hun mener en dom som dette vil kunne bidra til større bevissthet knyttet til barns rettigheter i sosiale medier.

– Det er jo ikke tvil om at man som forelder har en samtykkekompetanse på vegne av sine barn, som går langt. Samtidig tror jeg det er ganske overraskende for mange at barns privatliv har et selvstendig vern, og at foreldre ikke står fritt til å skalte og valte med det som man vil. Denne dommen har åpenbar prinsipiell interesse, og jeg tror det er viktig å få noen rettslige vurderinger rundt disse spørsmålene, sier Kierulf til Rett24.

Fra tidligere er det ingen kjente eksempler på at noen er straffedømt for krenkelse av sitt egen barns privatliv gjennom publisering i sosiale medier.