Språket vårt: Forholdismer

Statsminister Erna Solberg kåres som månedens forholdist i august. Da biskop Per Lønning døde, uttalte hun i NRK: «Han var stor i forhold til den norske Kirken, stor i forhold til den protestantiske lære.»

Nå vedgår også de fleste av hans motstandere at det var format over teologen, forkynneren og politikeren Lønning. Men en kritisk innsender mener at «stor i forhold til den protestantiske lære» kan tolkes dithen at han må rangeres over personer som Martin Luther og Philipp Melanchthon. Det kan bli mye.

Regjeringssjefen får hard konkurranse fra fylkesmannen i Troms. I et innlegg om en vanskelig skytebanesak i Tromsdalen skriver han: «Vi er også uenig i forhold til den beskrivelse som gis i forhold til hvem som har ansvar for hva i Hansens avisinnlegg i «Tromsø’.» Her går det galt i ordrekkefølgen også. Det kan ikke herske særlig tvil om at det er Hansen selv som har ansvaret for Hansens avisinnlegg.

Les hele saken med abonnement