Kultur

50 millioner mer til å forsterke kunst- og kulturgaver

Den offentlige ordningen som forsterker private pengegaver til kunst- og kulturinstitusjoner, får 50 millioner kroner ekstra i salderingen av 2018-budsjettet.

I salderingsproposisjonen for 2018 foreslår kulturminister Trine Skei Grande (V) å utvide rammen for den såkalte gaveforsterkningsordningen til kunst og kultur med 50 millioner kroner.
  • kristian.sollie.skardalsmo@ntb.no

Forslaget om å utvide rammen for den såkalte gaveforsterkningsordningen kommer fram i regjeringens salderingsproposisjon for 2018.

Ordningen er drahjelp fra staten for å få kunst- og kulturinstitusjoner til å trappe opp arbeidet med å skaffe privat finansiering til egne prosjekter.

– Det er gledelig å se at ordningen fungerer og at det kommer mer penger til kulturlivet, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding onsdag.

Les også

Peker på mangfold, eksport og digitalisering i ny kulturmelding

Gaveforsterkningsordningen fikk tidligere i år tildelt 93 millioner kroner fra Norsk Tippings spillemiddeloverskudd til kulturformål.

– I omstillingene som kulturlivet står overfor, er det helt vesentlig at privatpersoner, næringsliv og stiftelser i sivilsamfunnet ser hvilken verdi kunst og kultur har i samfunnet, og at de ser verdien av å engasjere seg finansielt, sier Grande.

Ordningen ble etablert i 2014 og innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet. Den er en ren stimuleringsordning, og det er ikke knyttet noen fordelingskriterier til ordningen.

Les mer om

  1. Kultur
  2. kulturnyheter
  3. Kulturpolitikk
  4. Trine Skei Grande