Kultur

Mange ord

Språket vårt. En fersk jusstudent har etter sitt første bekjentskap med pensum trukket den dristige konklusjon at jurister, også i lærebøkene, bruker mange ord.

Per-Egil Hegge, journalist og tidligere redaktør i Aftenposten. Hegge har gitt flere bøker, blant annet om språk. Foto: Anette Karlsen

 • Per Egil Hegge

Vedkommende mener at noen av dem med fordel kunne strykes. Men det spørsmål som presser seg på, er: Har jurister en tendens til å skrive langt fordi det 1) overvelder motparten og 2) større volum gir større salær — eller på godt norsk: Flere ord er lik høyere regning? En så respektløs påstand kunne vi ikke drømme om å fremsette, og vårt råd til denne forvorpne studenten er at slike antydninger bør han/hun vente med til eksamensbeviset er trygt i havn.

Lærebokeksemplet som var vedlagt forespørselen, lød slik: «Er en løsøregjenstand så vidt nær knyttet til en fast eiendom at reglene for fast eiendom bør gjelde også for løsøregjenstanden?» Her mener studenten at det ikke er noen grunn til å bruke så vidt; det bør greie seg med så. Uten at jeg er jurist, mener jeg det må være en forsvarlig forkortelse. Men studenten vil endre dette til: «Er en løsøregjenstand nær knyttet til en fast eiendom?» Det er en dårlig idé. For det blir så knapt, og det endrer meningen så mye, at hovedspørsmålet fjernes: Er tilknytningen så nær at det har juridiske følger? I det ligger et konsekvensresonnement. Og det er opplagt en problemstilling for jurister.

En jurist som ofte bruker uvanlige ord når hun henvender seg til offentligheten, er sjefen for PST, Benedicte Bjørnland. I september, i en redegjørelse om Syria-krigere, sa hun til Aftenposten: «Tilsier etterretning at de har tatt liv, deltatt i tortur eller har våpen- eller bombekunnskap?» Hun mente også at noe er «mer valid enn bare å vurdere ut fra rent skjønn». Det er nokså originalt å bruke verbet «tilsi» her, og «valid» er heller ikke et godt norsk ord. Det er ingen mangel ved et utsagn at det er begripelig for de personer det er rettet til.

Relevante artikler

 1. BOLIG
  Publisert:

  Derfor må du betale dokumentavgift når du kjøper bolig

 2. BOLIG
  Publisert:

  Disse sidene bør du bruke mest tid på i prospektet

 3. DEBATT
  Publisert:

  Menneskerettsdomstolen signaliserer: Norge kan trolig vedta nikab-forbud | Kjølstad og Wille

 4. KULTUR
  Publisert:

  Språket vårt: Direkte tale

 5. DEBATT
  Publisert:

  Statsråden skifter stadig mening om kjønnskvotering

 6. DEBATT
  Publisert:

  Klimarisikoutvalget rydder opp