- Eksporten av norsk musikk må bli bedre

Tidenes første rapport om den norske musikkbransjen i tall kommer i vår. Den peker på store utfordringer innen eksport av norsk musikk.

Christin Krohn i konsulentselskapet Rambøl leder jobben med å tallfeste den norske musikkbransjen.

— Tall er makt, sier Christin Krohn fra konsulentselskapet Rambøll, som nå skriver på rapporten "Musikkbransjen i tall".

Svenskene eksporterer musikk for én milliard hvert år. Snart får Norge vite sitt eksakte tall, som er langt lavere.

Krohn ville ikke ut med konkrete summer pr. nå, men sier at den totale størrelsen på den norske musikkbransjen er ganske lik den svenske og danske, som er naturlig å sammenligne med.

På et punkt svikter likevel Norge: Musikkeksporten.

— Tendensen i tallene vi har samlet inn viser et ganske stort uforløst potensial på eksportsiden. Å kunne doble den norske musikkeksporten fra nivået i 2012, bør være realistisk, sier Christin Krohn.

Les også

Finnes det én eneste fornuftig forklaring på at 90 prosent av Årets Spellemann-hederen er gått til mannlige artister?

— Langt opp til svenskene

Krohn spiller nå ballen over til bransjen selv.

— Vi kommer ikke med konkrete forslag til hva som kan eller bør gjøres, men bringer tallene frem. Musikkbransjen bør ta utfordringen og finne virkemidlene som kan fungere, sier Christin Krohn.

— Det er langt opp til svenskene, som eksporterer musikk for omtrent én milliard kroner årlig, og vi sier ikke at Norge må komme helt dit. Men vi ser at det er mye å gå på, sier Krohn.

Det nøyaktige tallet for norsk musikknæring og eksport kommer altså først senere i år, men justert for antall innbyggere burde eksporten alene være opp mot 500 millioner kroner sammenlignet med Sverige.

Sannsynligvis er summen langt lavere.

Norsk musikk i tall

Rambøll gjør jobben med å samle inn en mengde tall fra den norske musikkbransjen, på oppdrag fra Norsk Kulturråd. Rapporten er den første i Norge.

Ønsket er å målsette størrelsen på musikkbransjen, ved å finne ut hvor mye det omsettes musikk for her til lands, og hvor stor andel av dette som er eksport av norsk musikk til utlandet.

Eksportprogram

Direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway, kontoret for norsk musikkeksport, sier hun blir inspirert av utfordringene.

— Jeg er enig i at det er et stort potensial innen norsk musikkeksport. Poenget er at vi raskt må finne de riktige virkemidlene for å få dette til, sier Synnes Finnskog.

— Det må jobbes kulturpolitisk med næringspolitiske virkemidler.

Som et ledd i arbeidet relanserer Music Norway nå blant annet sitt eksportprogram, og skal bruke to millioner kroner årlig på dette de neste fire årene.

«Mashup»

I tillegg lanserer nå Music Norway nyheten de kaller en "mashup" sammen med blant annet musikkaktørene Wimp, Phonofile og IKT-Norge.

Målet er å utnytte den ledende posisjonen som Norge har globalt innen salg og bruk av musikk digitalt, ved å knytte tettere bånd mellom musikk og teknologi, og forhåpentlig skape nye selskap og produkter.

Innovatører inviteres til å "pitche" sine oppstartsideer i skjæringen mellom musikk og teknologi under bransjetreffet Bylarm i Oslo februar. Vinneren blir støttet i ett år for videre utvikling.