Kultur

Lederstilen felte operasjef Per Boye Hansen

Per Boye Hansen fikk ikke forlenget sitt åremål på grunn av egen lederstil. Operasjefen har hatt store samarbeidsproblemer, spesielt med de kunstnerisk ansatte.

- Det er synd at operasjefen velger å lete etter hvem som har sagt hva, samt kritisere prosessen og sin egen leder. Vi vil heller gå inn i problemstillingen og gjøre arbeidsmiljøet bedre, sier Espen Langvik, som er tillitsvalgt for solistene ved Operaen. Foto: Tor G. Stenersen

 • Kaja Korsvold
 • Øystein Aldridge

Per Boye Hansens historie om hvorfor han må gå fra operaen vekker sterke reaksjoner.

Etter at operasjefen offentliggjorde et syv sider langt brev med sin versjon av konflikten ved Den Norske Opera og Ballett, og hvorfor hans åremål ikke ble forlenget, har det kommet sterke reaksjoner fra kilder i det norske musikkmiljøet.

Hansen hevder at han ikke fikk muligheten til å uttale seg om sin sak, og at det kom som en overraskelse på ham at han må slutte. Flere stemmer fra det norske og internasjonale musikkmiljøet har støttet Hansen.

De har blant annet hevdet at ledelsen ved Operaen gjør en stor feil når de ikke lar ham fortsette.

Kilder med kjennskap til Operaen forteller en annen historie. Av sentrale kilder beskrives Hansen som manipulerende. Folk som har jobbet med ham forteller om raseriutbrudd og sterke reaksjoner dersom noen gjør en feil. Det fortelles om en sjef som kjører sitt eget løp, er kompromissløs og veldig krevende.

Støtter ledelsens avgjørelse

I et blogginnlegg går Espen Langvik, som er tillitsvalgt for solistene ved Operaen, hardt ut mot historien som Hansens støttespillere forteller.

Langvik kritiserer Hansens lederstil og mener han burde ta innover seg at det er dårlig arbeidsmiljø blant solistene som Hansen leder.

— Vi synes det har vært et ensidig fokus fra mer eller mindre kvalifiserte kommentatorer som kun peker på det som skjer på scenen. Bildet er mye større. I hvert fall kjenner ingen av solistene seg igjen i bildet som tegnes av oss. Derfor føler vi at vi må stå frem med hvem vi er og hva vi tenker, sier Langvik.

Har vært sterke konflikter

I dagene etter at brevet til Hansen ble publisert, har Aftenposten snakket med en rekke kilder med kjennskap til Operaen. I likhet med Langvik forteller de en alternativ versjon av historien.

Ingen av disse kildene ønsker å stå frem med navn. Grunnene de oppgir er blant annet at de ikke ønsker å bygge opp under uro eller bidra til å skade arbeidsmiljøet ved Operaen. En annen grunn er at man ikke ønsker å gå i offentlig konfrontasjon med Hansen.

Aftenposten er kjent med at flere sentrale medarbeidere på Operaen over tid har hatt store samarbeidsproblemer med Hansen. Disse problemene skal ha vært en avgjørende årsak til at ledelsen ikke ønsket å forlenge åremålet.

Tilbakemeldingene på problemene med Hansens lederstil fra de ansatte karakteriseres som «alvorlige».

I sitt brev til styret skriver Hansen selv at firmaet som gjennomførte undersøkelsen, uttalte til ham før rapporten var utarbeidet, at det i intervjuene ikke var fremkommet noen konkrete, kritikkverdige hendelser eller handlinger fra hans side. Dette ble senere bekreftet da rapporten forelå, skriver han.

Ba styret om hjelp

Espen Langvik tror solistene kommer på kant med Hansen blant annet fordi de er en den gruppen som jobber nærmest ham.

— Vi er den eneste kunstnergruppen som rapporterer direkte til ham. Jeg tror ikke det er de kunstneriske vurderingene som ligger til grunn for at vi er havnet der vi er, sier Langvik.

- Hva er det da?

— Vi føler det er slik at målet helliger alle midler. Alt er greit så lenge det som presenteres for publikum holder mål og er en suksess, sier Langvik, som ikke ønsker å gå inn i enkeltsituasjoner som illustrerer problemet.

- Vi vil heller gå inn i problemstillingen og gjøre arbeidsmiljøet bedre. Det er synd at operasjefen isteden velger å lete etter hvem som har sagt hva, samt kritisere prosessen og sin egen leder, sier han.

Aftenpostens kilder sier Hansens lederstil har vært et tema flere ganger. I mars kom det en henvendelse fra en gruppe kunstnerisk ansatte til styret, der de uttrykker bekymring for situasjonen og ber administrerende direktør om hjelp slik at ikke problemene blir større.

- Vondt å lese dette om seg selv

Per Boye Hansen har lest hele denne saken og kritikken som rammer ham. Han skriver følgende i en epost til Aftenposten:

— Det er vondt å lese slike karakteristikker om seg selv, og jeg er lei meg for at noen av sangerne opplever situasjonen som vanskelig. Som det står i mitt brev, ble disse problemene først meddelt meg gjennom en bekymringsmelding som kom samme dag som styret skulle behandle forlengelsen av mitt åremål (10. mars). Det er prosessen etter dette jeg har kritisert.

Når det gjelder det som tillitsvalgt Espen Langvik mener er et vanskelig arbeidsklima, er Hansen svært opptatt at de skal gjøre noe med dette nå.

— Vi skal fortsatt jobbe sammen i to år fremover, og da løser vi ikke dette ved at jeg slutter om to år. Jeg tok et initiativ allerede for et par uker siden for å få fortgang på prosessen. Jeg motsetter meg på ingen måte å ta dette på alvor, tvert imot stiller jeg meg til disposisjon for en diskusjon med solistene om lederstil og en diskusjon om virksomhetens egenart og utfordringer. Jeg beklager på det sterkeste hvis det er noen som har følt seg dårlig behandlet, og vil gjøre mitt ytterste for at vi skal få en bedre dialog.

Saken fortsetter under bildet.

Per Boye Hansen. Foto: Trygve Indrelid

Viser til åpent brev

— Det står at «Aftenpostens kilder sier Hansens lederstil har vært et tema flere ganger». Her må kildene komme med konkrete opplysninger. Jeg står ved det som jeg skriver i mitt åpne brev:

«I løpet av hele denne prosessen er det ikke fremkommet en eneste verifiserbar, konkret hendelse eller handling som underbygger påstander om graverende oppførsel eller uakseptabel lederstil fra min side. Ingen personer har stått frem med navn».

«Det foreligger før denne bekymringsmeldingen ble lagt frem (10. mars), ikke noe spor som kan underbygge bekymringsmeldingens innhold. Ikke én rapportert hendelse til verneombud eller personalsjef. Ingen referater fra institusjonens arbeidsmiljøutvalg (AMU) peker på dette. Ingen ting er rapportert til meg i linje, hverken fra ansatte eller fra min leder, før altså denne bekymringsmeldingen dukket opp med en meget spesiell timing».

- Støttes av kolleger

Hansen skriver videre at dette kan leses som at alle hans medarbeidere har et anstrengt forhold til ham.

— Jeg viser til mitt åpne brev. Der skriver jeg at arbeidsmiljøundersøkelsen omfatter alle de som rapporterer direkte til meg. Det er to grupper ansatte med svært forskjellige arbeidsoppgaver og derav også ulike samarbeidsutfordringer: Sangsolistene som blir direkte bedømt for sine prestasjoner og de ansatte i administrasjonen, skriver han.

— Jeg ba om at undersøkelsen skulle skille de to gruppene fra hverandre. Det ble ikke ratt hensyn til. Blant mine ansatte i operakompaniets administrasjon vil jeg påstå at det råder et svært godt samarbeidsklima. Jeg har dedikerte og dyktige medarbeidere som gir meg inspirasjon og støtte i arbeidshverdagen, ikke minst nå i løpet av de siste turbulente ukene, skriver Hansen.

 • Hør kulturredaktør Sarah Sørheim diskutere denne saken, og andre, i ukens podcast Aftenpodden her.
 1. Les også

  Dette er det oppslagene om operasjef Per Boye Hansen burde handle om

 2. Les også

  Operasjef Per Boye Hansen: Å skape kunst er ingen øvelse i demokrati

 3. Les også

  Operasjefens lederstil skal ha møtt motstand

Relevante artikler

 1. KULTUR
  Publisert:

  Musikere og ansatte i Praha vil kaste Per Boye Hansen fra hans nye toppstilling

 2. KULTUR
  Publisert:

  Oslos tidligere kinodirektør Geir Bergkastet blir ny direktør ved Operaen

 3. KULTUR
  Publisert:

  Operadirektøren går av

 4. KULTUR
  Publisert:

  Operasjefens tidligere jobb: Strålende kritikker og suksess, men også «seriøse trivselsproblemer» og kraftig kritikk i hemmelige brev

 5. KULTUR
  Publisert:

  I dag tiltrer operaens nye sjefer: Dette må Miskimmon og Bergkastet rydde opp

 6. KULTUR
  Publisert:

  «Ledelsesdramaet i Operaen er i ferd med å gli over fullkommen farse.»