Picassos arvinger reagerer på rivningsplanene

Regjeringen har ikke kontaktet Picassos etterkommere i Frankrike om fremtiden til Regjeringskvartalet.

Picassos arvinger reagerer på at den norske regjeringen ikke har kontaktet dem for å diskutere rivingen av Regjeringskvartalet der Picassos veggkunst inngår.
  • Veslemøy Østrem

Det melder NRK Kulturnytt.

— Vi reagerer på planene om rivning, og mener det er merkelig at vi ikke er kontaktet av departementet i denne saken, sier Claudia Andrieu til Kulturnytt.

Hun er ikke fornøyd med planene om å skjære ut og flytte de integrerte kunstverkene.

— Dette er kunstverk som er skapt som en integrert del av bygget. Vi mener dette bygget ikke bør rives. Dersom det blir aktuelt å flytte kunsten, ønsker vi at myndighetene i Norge i det miste tar kontakt for å opprette en dialog, sier en tydelig irritert Andrieu.

Hun viser til åndsverksloven, og mener de som rettighetshavere til Picassos kunst har rett til å være med på å bestemme over kunstverkenes videre skjebne.

En internasjonal arv

Kunstkurator Karin Hellandsjø støtter arvingenes krav.

- Vi forvalter en internasjonal arv, og det vil få konsekvenser dersom ikke arvingene blir tatt med på råd i denne saken, sier hun til NRK.

Oppdraget i Norge bragte i sin tid Pablo Picasso i en ny kunstnerisk retning. Etter utsmykningene i Oslo gjorde kunstneren flere tilsvarende oppdrag både i USA og Europa.

Oppsiktsvekkende

Kulturkommentator Agnes Moxnes i NRK mener det er oppsiktsvekkende at Picassos arvinger ikke er kontaktet i denne saken.

— Jeg er overrasket over at departementet som en del av utredningsarbeidet ikke har tatt kontakt med arvingene, sier hun.

Departementet svarer i en epost til NRK at opphavsrett er «gjenstand for vurdering» når vi skal utrede byggenes fremtid.

afp000556757-rZ0SrhkWvs.jpg