Verden rystes av #metoo og kunsten kan aldri forbli den samme etter dette. Heller ikke dansekunsten.

Skuespillerne, musikerne, våre svenske kolleger i dansen og tusenvis av andre kvinner har brutt tausheten og skammen som i årevis har holdt mange av oss nede.

Som dansere jobber vi med kroppene våre, og berøringer og kommentarer på kroppen er en del av båd utdannelsen og arbeidslivet. Dette setter oss i en ekstra sårbar situasjon overfor den som ikke har til hensikt å fremme dansen, men sine egne seksuelle interesser og skaper utydelige skiller mellom det profesjonelle og private.

Gjennom to uker har vi samlet over 1100 kvinner i en lukket Facebookgruppe.

Her er et utvalg av historiene fra dansekunsten. Oppropet fortsetter under:

Bildene er sendt inn fra danserne selv og hører ikke til bestemte historier.
Innsendt

Bildene er sendt inn fra danserne selv og hører ikke til bestemte historier.
Innsendt

Bildene er sendt inn fra danserne selv og hører ikke til bestemte historier.
Innsendt

Bildene er sendt inn fra danserne selv og hører ikke til bestemte historier.
Innsendt

Bildene er sendt inn fra danserne selv og hører ikke til bestemte historier.
Innsendt

Bildene er sendt inn fra danserne selv og hører ikke til bestemte historier.
Innsendt

Bildene er sendt inn fra danserne selv og hører ikke til bestemte historier.
Innsendt

Ikke alle som har undertegnet oppropet har selv blitt utsatt for trakassering eller overgrep, men vi har alle til felles at vi krever bedre dialog, endring og tydelige handlinger fra institusjonene og personer i maktposisjoner.

#nårdansenstopper avdekker et omfang som ingen av oss kunne forutse.

Historiene som her blir fortalt er episoder både fra utdanning og arbeidssituasjoner, og noen ganger er ofrene svært unge. Dette må det bli slutt på nå. Vi har ikke tenkt å være stille lenger.

Vi krever nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep.

Vi tror det er mulig å skape forandring i dansefeltet og skape et trygt rom der våre kropper kan slippe å være ufrivillige sexobjekter. Vi er kvinner, vi er dansere, koreografer og pedagoger. Vi vil at dansen skal fylles av det vi gjør på scenen og i studio, ikke være definert av kjønnet vårt.

Vi krever at alle utdannelsesinstitusjoner og arbeidsgivere slutter å beskytte, ansette og tjene penger på dansere, koreografer og pedagoger som begår trakassering, overtramp og overgrep.

Bildene er sendt inn fra danserne selv og hører ikke til bestemte historier.
Innsendt

Vi krever at alle utdannelsesinstitusjoner og arbeidsplasser informerer og tilrettelegger for et bedre varslingssystem for seksuell trakassering eller overgrep. Alle studenter og arbeidstagere skal informeres om hvordan varslingen skal skje.

Vi krever at alle skal kunne melde fra om seksuell trakassering eller overgrep uten å være redde for å skape dårlig stemning, eller å miste jobben.

Vi krever nulltoleranse for seksuell utnyttelse og vold. Alle forhold det meldes fra om, må få konsekvenser. Den som trakasserer eller forgriper seg, skal stilles til ansvar og i alvorlige tilfeller miste jobben.

Vi krever at alle i dansekunsten tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen sin, uansett kjønn. Vi ønsker en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man er vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk. Det er vårt felt, våre utdanningsinstitusjoner og vår felles arbeidsplass. Vi krever at den skal være trygg for alle.

Vi snakker med en stemme og kommer ikke til å kommentere innholdet i oppropet videre.

Disse signerer oppropet