Språket vårt: Ny ordbok

Per Egil Hegge er tidligere redaktør i Aftenposten og forfatter av bøker, blant annet om språk.

Denne spalten driver som kjent ikke med tekst­reklame for andre personer enn enkelte professorer pluss Josef Stalin (uten sammenligning for øvrig), men i dag skal det gjøres et historisk unntak på grunn av en historisk begivenhet. I går ble NAOB tilgjengelig på nettet, Det Norske Akademis Ordbok. Den vil bli lansert med brask og bram 24. januar og er en moderne utgave av Riksmålsordboken. Direktør for prosjektet har vært Petter Henriksen, kjent leksikon-­redaktør, og leder for staben av filologer og leksikografer har vært Tor Guttu.

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, som i pakt med de moderne tiders krav har endret sitt navn fra Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur, står for prosjektet, og for at alle krav til åpenhet skal være oppfylt: Akademiets preses er Nils Heyerdahl, og spalteredaktør har vært (et ikke altfor aktivt) medlem av styret.

Les hele saken med abonnement