Kultur

Kirkene får felles vaktmestertjeneste

Vedlikeholdsetterslepet på norske kirker er på nærmere 13 milliarder kroner. Et pilotprosjekt skal hindre at dette vokser ytterligere.

Nylig var et team fra det slovakiske prosjektet Pro Monumenta på besøk ved Oslo domkirke, hvor de demonstrerte hvordan de arbeider.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Norge har i dag 1634 kirker. Av disse er 961 omfattet av et form for vern. 159 er middelalderkirker i stein. Svært mange av disse lider under et stort vedlikeholdsetterslep.

Det er bakgrunnen for at Riksantikvaren i samarbeid med arbeidsorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) nå iverksetter et pilotprosjekt. Prosjektet, som har fått navnet Kirkevakta blir et slags «rullende verksted» som skal ha som oppgave å reise rundt for å gjøre tilstandskontroll og enkle vedlikeholds- og sikringstiltak.

Les hele saken med abonnement