Kultur

Kulturarrangører får støttepakke på 300 millioner – idrett og frivillighet 600 millioner

Vazelina Bilopphøggers skulle etter planen ha to avskjedskonserter i Oslo Spektrum førstkommende helg med 15.000 solgte billetter. Begge konsertene er nå avlyst.

Kulturdepartementet setter av 300 millioner kroner til kompensasjon for tapte billettinntekter i kultursektoren. Mer penger kan komme allerede i mai.

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Førstkommende helg skulle Vazelina Bilopphøggers ha gjennomført sine to avskjedskonserter i et fullsatt Oslo Spektrum. Konsertene er nå avlyst. Og de er ikke alene. En lang rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer er avlyst.

Dette vil få store økonomiske konsekvenser for alt fra store konsertarrangører til mindre lag og foreninger som har billettinntekter som sin kanskje viktigste inntektskilde.

Nesten én milliard kroner

Kulturminister Abid Raja (V).

Onsdag presenterte Kulturdepartementet en tiltakspakke for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltageravgifter, og utgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Les også

Virke: Kulturnæringen kan tape 930 millioner de neste seks ukene

Kompensasjon for kultursektoren anslås å bli 300 millioner kroner for perioden mars og april. Kompensasjon for idretten og frivilligheten anslås å bli 600 millioner kroner i samme periode.

– Hvorfor får idrett og frivillighet dobbelt så mye som kulturlivet?

– Det er ingen som vil få dobbelt opp. Innen kultursektoren er 80 prosent av aktørene enten frilansere eller selvstendige næringsdrivende. Her er vi allerede inne med tre støtteordninger fra før, som kommer i tillegg til disse 300 millionene. Denne pakken skal brukes til å kompensere for tapte billettinntekter for små og store arrangementer, sier kulturminister Abid Raja til Aftenposten.

Tiltakene han viser til er blant annet at regjeringen ikke vil kreve tilbake allerede utbetalte tilskudd til kultur- og frivillighetsformål. Dette i tillegg til en ordning for sosialhjelp de første 17 dagene, samt at staten tar det aller meste av regningen ved permitteringer.

Ifølge Virkes beregning vil kulturlivet tape minst 930 mill. i perioden – har dere tatt hensyn til deres beregning?

– Husk nå på at de store nasjonale kulturinstitusjonene er holdt utenfor denne ordningen, de får sine midler fra staten. Samtidig er det viktig å si at vi kommer ikke til å kunne kompensere krone for krone. Store deler av Norge vil kunne lide økonomiske tap, men vi mener denne pakken vil hjelpe de mange folkekjære arrangementene vi har i dag, sier han.

– Arrangement med under 50 deltagere er ikke omfattet av pakken, hvorfor?

– I Danmark la de seg først på 1000 deltagere, så gikk de ned til 100. Vi har lagt oss på inntil 50 deltagere, det betyr at helt private arrangement som du eksempelvis har hjemme, ikke kan regne med å bli dekket. 50 deltagere vil dekke de aller fleste arrangement.

Alle må søke

Kristin Danielsen, direktør i Norsk kulturråd

Tiltakene skal ledes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Det legges opp til at arrangører må kunne dokumentere tapene de søker kompensasjon for. I søknaden må det legges ved budsjett for arrangementet, regnskap fra tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon. Søker bør også dokumentere at tapet ikke dekkes på annen måte, eksempelvis gjennom forsikring.

Kan komme mer

– Dette tror jeg kommer til å gå helt fint, vi har tilsvarende retningslinjer i våre egne ordninger. Vi skal være helt sikre på at statlige midler brukes korrekt, så det tror jeg ikke vil bli så veldig krevende, sier kulturrådsdirektør Kristin Danielsen om søknadsprosessen.

Pengene skal i første omgang dekke perioden 5. mars til ut april i år. Departementet opplyser at det kan komme mer penger hvis dagens situasjonen skulle vedvare.

– Dette er en god start, men jeg tror ikke vi har sett slutten av dette. Jeg tror ikke vi en gang har sett midten. Hvis forbudet mot å samles på store kulturarrangement skulle bli langvarig, vil det være behov for en utvidelse av ordningen, sier Danielsen.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Lotteri- og stiftelsestilsynet
  3. Kulturdepartementet
  4. Kultur
  5. Kulturrådet