Kultur

Tolga kommune klager inn VG til PFU

For en drøy uke siden vant VG SKUP-diplom for Tolga-saken. Nå har kommunen, som ble utsatt for kritisk journalistikk, valgt å klage inn mediehuset til PFU.

 • Erik Waatland
  Medier24
 • Eira Lie Jor
  Medier24

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

I oktober i fjor publiserte VG artikkelen «Tre brødre på Tolga», der mediehuset peker på en rekke kritikkverdige forhold fra kommunen mot tre av deres innbyggere.

Saken reiste en svær debatt – og VG fikk SKUP-diplom for saken i Tønsberg forrige helg. Nå viser det seg at kommunen har klaget dem inn for PFU, bekrefter Norsk Presseforbund overfor Medier24.

Kommunen har klaget inn mediehuset for publiseringen 6. oktober, men også noen av oppfølgingssakene, deriblant omtale i forbindelse med granskningsrapporten fra Fylkesmannen.

I klagen viser kommunen til tre punkter i Vær varsom-plakaten:

 • 3.2 – «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling».
 • 4.4 – «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier».
 • 4.14 – «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».

Norsk Presseforbund opplyser til Medier24 at de avventer svar fra klager «for å få kartlagt mer presist hva som påklages» og at «Vi har foreløpig – i og med at klagegrunnlaget ikke er avklart – ikke fått vurdert hvordan klagen skal håndteres videre».

Utviklingsredaktør Ola Stenberg i VG opplyser til Medier24 at de er kjent med at Tolga kommune har klaget dem inn.

– Men så langt har ikke VG mottatt noen klage. Vanlig prosess er at en klage blir sendt sekretariatet. Den skal da behandles av de – som innstiller på om den blir gjenstand for forenklet behandling, eller skal opp til full behandling i utvalget. Inntil videre kan vi derfor ikke kommentere dette ytterligere.

Mer fra Medier24:

Les mer om

 1. VG
 2. Medier og reklame
 3. Journalistikk
 4. Medier
 5. Presseetikk
 6. Medier24