Bokanmeldelse: Generasjon prestasjon allerede i barnehagen

Meningen er å oppmuntre alle undervurderte barn til å sette seg ambisiøse mål. Men alle kan faktisk ikke bli hva de vil.

Uansett hudfarge er det lov å ha høye ambisjoner. Men den amerikanske drømmer er ikke for alle.

Da tidligere kulturminister Abid Raja (V) skulle velge karrierevei, mente skolens rådgiver det var best om han valgte yrkeslinje på videregående. Men Raja ville ikke bli rørlegger. Han holdt på ambisjonen om høyere utdanning og endte som jurist.

Noe av den samme motstanden møtte den amerikanske astronauten Mae Jemison. I 1992 ble hun første kvinne med afroamerikanske røtter i verdensrommet. I selvbiografien sin, «Find Where the Wind Goes», forteller hun om hvordan hun som 7-åring ble latterliggjort da hun fortalte læreren og medelevene at hun ville bli forsker.

Les hele saken med abonnement