Skroter ordning som har gitt kulturlivet hundrevis av millioner

Abid Raja (V) advarte sterkt mot å skrote gaveforsterkningsordningen. Nå skjer nettopp det.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) leverer nå på et av sine løfter før valget.

Regjeringen skroter gaveforsterkningsordningen for kulturlivet. Dermed gjør de som de lovet før valget.

Ordningen har fungert slik: Kulturaktører som får pengegaver fra private givere, har kunnet søke om at staten skal plusse på 25 prosent av gavesummen. Dette har utgjort mange millioner for aktører som for eksempel Litteraturhuset i Oslo.

– Jeg er redd ordningen skal fjernes uten at det blir kompensert. Vi trenger de pengene. Men jeg ser at den har noen uheldige sider også, sa daglig leder Susanne Kaluza før valget.

I 2020 var rammen for ordningen 160 millioner kroner. Pengene stammer fra overskuddet til Norsk Tipping. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har sagt at pengene bør fordeles over statsbudsjettet i stedet.

– Det er et viktig prinsipp for regjeringen at det ikke er evnen til å tiltrekke seg privat kapital, som styrer fellesskapets midler, sier Trettebergstuen i en pressemelding torsdag.

Hun mener ordningen har slått skjevt ut geografisk. Nå starter hun arbeidet med å bruke midlene på en bedre måte, sier hun.

Aftenposten har tidligere laget en oversikt over hvilke deler av landet som får mest fra ordningen. Tallene avhenger av hvor mye kulturaktørene får i gaver fra private givere. Noen landsdeler får mer enn andre:

Den forhenværende kulturministeren advarte sterkt mot å skrote ordningen.

– Ikke kom til meg etter valget og si at jeg ikke ropte varsku, sa Abid Raja (V) før valget.

Han mener ordningen har vært et trekkplaster for private givere. Uten den var han redd den totale summen med gaver og gaveforsterkning ville bli mindre for kulturaktørene.

– Jeg har ingen tro på at kulturaktørene vil få den samme summen over statsbudsjettet om de rødgrønne tar over, sa han.