Rock City-hjelp fra Namsos kommune

Kommunestyret i Namsos vedtok torsdag kveld å støtte rådmannens forslag om å ettergi husleie som Rock City Namsos skylder kommunen.