Rockheim forstyrret flytrafikken

Du vil ikke tro hvorfor rockemuseet er mørklagt.

- Det er oppdaget støy som forstyrrer sambandsfrekvensen til flytrafikken som passerer over Rockheim, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Audun Hagen ved Rockheim

De siste ukene har den iøynefallende toppboksen på Rockheim i Trondheim vært mørklagt. Forklaringen er kanskje noe overraskende for enkelte. Årsaken er nemlig at lysene skaper trøbbel for flytrafikken som krysser over landemerket til og fra Værnes.

Støy på sambandet

— Det er oppdaget støy som forstyrrer sambandsfrekvensen til flytrafikken som passerer over Rockheim, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Audun Hagen ved Rockheim opplevelsessenter til adressa.no.

Undersøkelser tyder på at denne støyen kommer fra belysningen på toppen av Rockheim. Dermed har huseier fått pålegg fra Post- og teletilsynet om å slukke lysene inntil videre.

Det er altså ikke at lysene i seg selv visuelt som forstyrrer, men de går altså utover kommunikasjonen mellom flyene og Værnes.

- Viktig for oss

Hagen beskriver det som viktig for Rockheim å ha lysene tent. Derfor jobbes det aktivt med saken, og det er huseier Entra eiendom som håndterer saken. De har innledet en dialog med leverandørene av lysene.

- Vi håper på en avklaring så raskt som mulig, slik at vi kan utbedre dette og lyset kan tennes igjen, sier Hagen.

Les også

Besøkssuksessen fortsetterfor Rockheim

Når dette skjer er ikke sikkert, men Hagen understreker at det er en god dialog med Avinor og Post— og teletilsynet om saken. At lysene på toppen ikke fungerer har imidlertid ingenting å si for det planlagte programmet innendørs på Rockheim.

Tror på snarlig avklaring

Kommunikasjonsdirektør i Entra, Hege Njå Bjørkmann, bekrefter problemet lysene har skapt for flytrafikken.

— Det stemmer at det er oppdaget støy som forstyrrer sambandsfrekvensen til flytrafikken som passerer over Rockheim. Det arbeides for tiden med å finne ut av problemet slik at lysene raskt kan tennes igjen, til glede for hele byen. Entra har god dialog med tilsynet og Avinor rundt belysning på Rockheim. Vi tror på snarlig avklaring på lysproblematikken, skriver Njå Bjørkmann i en e-post til adressa.no.