Kritisk psykolog

  • Ann Christiansen
  • De eventuelle positive sidene av voldelige dataspill vil klart oppveies av den negative virkningen, sier psykolog Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi i Bergen, som mener det er en klar økning i vold for dem som eksponeres mye.

— Sammenhengen er påvist, sier psykologen.Han stiller seg kritisk til den amerikanske forskeren Gerard Jones' uttalelser, og vil gjerne se datamaterialet som forskeren har brukt som grunnlag for boken "Drep monstrene".Dyregrov viser til at de amerikanske foreningene for psykologer, psykiatere og barneleger for noen år siden kom med en felles uttalelse hvor de advarte mot vold i media. Han viser også til en stor amerikansk samlerapport fra i fjor som konkluderer med at også datavold er farlig, selv om resultatene ikke er fullt så sterke som for videovold.- Hadde dette vært et medisinsk område, ville faresignalene være mye større. Men medieviterne er ikke interessert i forskning. De sier bare at forskerne overdriver, og fastholder at medievold ikke har noen innflytelse. Det er for enkelt, sier Dyregrov.Som presiserer at ikke alle som spiller voldelige dataspill eller ser videovold, blir voldelige. De som blir aggressive, har også ofte andre risikofaktorer, som liten familiestøtte eller familien tyr til voldelig avstraffing.Dyregrov er bekymret for emosjonell forflatning over tid:- Det vi vet lite om er hvorvidt eksponeringen for vold i dataspill, video og på TV gjør at grensen for empati flyttes. Det skal mer til for å berøre oss nå enn det gjorde før. Jeg er veldig redd for at vi gjør noe med denne grensen, sier Dyregrov.