Kultur

- Norsk filmpolitikk helt på vidda

Tappeluft Pictures er fratatt en forventet utbetaling av 2,5 millioner kroner i etterhåndsstøtte for filmen Kill Buljo 2. Filminvestor frykter at saken vil føre til flukt av private investorer fra norsk film.

Filmen Kill Buljo 2 fra 2013 handler om samen Jompa Tormann (Stig Frode Henriksen) som får reinflokken sin tyvslaktet. Hevnlysten følger han sporene etter en liga som selger reinhorn som potensmiddel i Thailand. Filmen ble regissert av Vegar Hoel og omsatte 128.000 kinobilletter i Norge.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

— Kulturminister Thorhild Widvey tar i filmmeldingen til orde for at private investorer skal bidra med mer penger i bransjen. Avslaget er bare egnet til å skremme slike investorer vekk, sier en frustrert Kjetil Omberg, produsent i det norske filmselskapet Tappeluft Pictures.

Norsk filminstitutt (NFI) har fratatt selskapet 2,5 millioner de regnet med å få utbetalt i såkalt etterhåndsstøtte. Årsaken er at NFI mener Tappeluft ikke kan basere sin finansieringsplan på et regnestykke der datterselskapet og distributøren Actionfilm garanterer for fremtidige inntekter på 7,3 millioner kroner. Omberg klaget avslaget inn til Kulturdepartementet, som etter å ha brukt 18 måneder på behandlingen konkluderte med å gi NFI medhold.

Produsent Kjetil Omberg klagde på avslaget fra Norsk filminstitutt i januar 2014. Først nå har Kulturdepartementet avslått hans klage. Nå klager han igjen på det han kaller feilaktig saksbehandling.

Nå ber produsenten departementet behandle saken på nytt, og varsler klage til Sivilombudsmannen om partene ikke kommer til en løsning.

— Norsk filminstitutt driver grov forskjellsbehandling og Kulturdepartementet har i sin langvarige klagebehandling begått flere saksbehandlingsfeil der de misforstår sakens fakta grundig, sier Omberg.

Han viser til at en rekke andre norske filmprosjekter har fått godkjent lignende avtaler.

— Dette er norsk filmpolitikk helt på vidda, sier Omberg.

Distributør gikk konkurs

I forrige uke var Omberg med på konkursbehandlingen i skifteretten for Actionfilm. Nå frykter han også for fremtiden til produksjonsselskapet Tappeluft Pictures, som i en årrekke har spesialisert seg på å lage underholdningsfilmer som Tomme tønner , Tina & Bettina - The Movie, Død snø 2 og TV-serien Hellfjord.

Et av finansieringsverktøyene norske filmprodusenter benytter seg av når de lager budsjett for produksjon av film, er såkalte minimumsgarantier. Det skjer ved at et distribusjonsselskap garanterer for fremtidige inntekter, basert på det som er filmens potensial for salg av kinobilletter, DVD'er, strømming, TV-visninger og internasjonale visningsrettigheter. Minimumsgarantien teller som grunnlag for utbetaling av etterhåndsstøtte fra Norsk filminstitutt. Kvalifiseringskravet er at salget av billetter på norsk kino er på minst 10.000.

Produsentene av Kill Buljo 2 har allerede fått utbetalt 4,8 millioner kroner i etterhåndsstøtte, basert på at filmen solgte over 128.000 billetter.

Restbeløpet på ca 2,5 millioner kroner nektes nå utbetalt av både filminstituttet og Kulturdepartementet.

Utenfor praksis og via krysseierskap

— Vi kan ikke se at avtalen mellom Actionfilm og Tappeluft Pictures er inngått i tråd med vanlig praksis i bransjen og på vanlige forretningsmessige vilkår. Produsentens inntektsestimat var dessuten for lavt til å kvalifisere for en minimumsgaranti på 7,3 millioner kroner, sier avdelingsdirektør Sveinung Golimo i Norsk filminstitutt.

Innledningsvis ble det påpekt fra instituttet at 90 prosent av aksjene i Actionfilm eies av Tappeluft Pictures, og at Kjetil Omberg var styreleder i begge selskap.

Krysseierskap mellom distributør og produksjonsselskap er vanlig i norsk filmbransje. Eksempelvis eier distributøren SF Norge 50 prosent av Filmkameratene, mens Nordisk Film har store eierandeler i produksjonsselskaper som Maipo og Nordisk Film Production. Enkelte produksjonsselskaper har også begynt med distribusjon av sine egne filmer.

— Krysseierskap er ikke i seg selv et avgjørende moment. Det viktigste for oss er om avtalen som inngås er gjort på forretningsmessige vilkår, sier Golimo.

Han mener også at en minimumsgaranti på 7,3 millioner overhodet ikke står i forhold til en film som etter produsentens estimat skulle selge 120.000 kinobilletter. Fasit ble 128.000.

— Vi straffes fordi vi ikke har tenkt friske nok tall i estimatene. Andre produsenter, som har omsatt langt mindre enn oss på sine filmer, har fått godkjent sine avtaler fordi de opererte med langt høyere forhåndsberegninger av hva salget skulle bli. Forstå det den som kan, sier Omberg.

Selskapet i dvale

Han omtaler avslaget som full krise. Siden april i fjor har Tappeluft Pictures i praksis ligget i dvale.

— Alle de tre ansatte ble da sagt opp, vi kansellerte husleiekontrakten og kuttet alle andre utgifter ned til et minimum, forteller Omberg.

- Er det fare for at Tappeluft Pictures kan bli slått konkurs?

— Det er overhodet ikke noe poeng i å slå oss konkurs, og vi har god dialog med våre tre investorer som nå venter på tilbakebetaling av de 2,5 millionene de investerte i Kill Buljo 2, svarer filmprodusenten.

Filmkraft Rogaland er en av investorene, med en bevilgning på 300.000 kroner. Omberg vil ikke svare på hvem de to andre investorene er.

- Private investorer vil flykte fra norsk filmbransje

Filminvestor Stig Hjerkinn Haug forstår ikke avslaget om filmstøtte til Kill Buljo 2, og mener kulturminister Thorhild Widvey gir forvirrende signaler om sikkerheten for private investorer i filmbransjen.

Haug er daglig leder i Eikeland og Haug, Norges eneste private selskap som har som hovedformål å investere i norsk film. Nå uttrykker han forbauselse over vurderingene til Norsk filminstitutt og Kulturdepartementet. Eikeland og Haug har selv ikke investert i Kill Buljo 2 , men opplever at klagevedtaket plutselig varsler stor usikkerhet for dem som vil investere i norske filmproduksjoner.

— Hvis du legger 50 norske filmer i en haug, og skal trekke ut den som er rarest, er det ikke Kill Buljo 2. Som investor opplever jeg dette avslaget som helt urimelig. 7,3 millioner kroner i minimumsgaranti på en film som dette er dessuten ikke spesielt høyt, fastslår han.

Har investert i 12-13 filmer

Hjerkinn Haug omtaler minimumsgarantier og etterhåndsstøtten som viktige verktøy til å garantere at private investorer får pengene sine tilbake.

— I den nylig fremlagte filmmeldingen fokuserer kulturminister Thorhild Widvey på at hun vil ha mer private investeringer til norske filmer. Signalene filminstituttet og departementet gir nå er meget forvirrende. Dette vil få private investorer til å flykte fra norsk filmbransje, eller i alle fall til å tenke seg svært grundig om før de går inn i nye prosjekter, sier han.

Siden etableringen høsten 2012 har selskapet investert i 12-13 filmer - uten hittil å tape en eneste krone. Blant annet lånte Eikeland og Haug ut fem millioner kroner til Tappeluft Pictures Død snø 2.

Direktør Torbjørn Urfjell i Produsentforeningen Virke støtter Tappeluft Pictures.

— Vi forstår ikke at klagebehandlingen kunne ta så lang tid, og vil ble både Norsk filminstitutt og Kulturdepartementet om å kvalitetssikre sine prosesser. Det er vanskelig for oss å skille minimumsgarantien til Kill Buljo 2 fra andre, lignende avtaler som er inngått i norsk film de siste årene, sier han.

Solgte 69.000 billetter, fikk 13 millioner i støtte

Norsk filminstitutt har de siste årene gjort varierende vurderinger rundt utbetaling av etterhåndsstøtte basert på såkalte minimumsgarantier.

Aftenposten skrev i oktober i fjor om filmfloppen Beatles. Produsent Jørgen Storm Rosenberg opererte med et forhåndsestimat på 600.000 solgte kinobilletter i Norge, og en million til sammen i Skandinavia. Det endte med kritikerslakt og publikumsflukt. 69.000 så filmen på kino i Norge, og det ble null utenlandssalg.

Normalt skulle det ha gitt produksjonsselskapet Storm Rosenberg ca. 2,1 millioner kroner i billettinntekter, og dermed grunnlag for tilsvarende beløp i etterhåndsstøtte fra filminstituttet.

Storm Rosenberg fikk likevel automatisk utbetalt 13 millioner kroner i etterhåndsstøtte fra instituttet. Hovedårsaken, etter det Aftenposten erfarer, var at distributøren SF Norge stilte en minimumsgaranti på hele 10 millioner kroner i prosjektet. En TV-visningsavtale med NRK, verdt i underkant av en million kroner, lå også i grunnlaget.

Viser til andre filmer

I klagen til Kulturdepartementet viser advokatfirmaet Bull & Co, som har bistått Tappeluft Pictures, til at filmer som Før snøen faller, Victoria, Varg Veum -filmene, Død snø 2 og Tomme tønner 2 alle har fått godkjent sine estimater og minimumsgarantier.

Flere av filmene i Varg Veum-serien, som på kino kun solgte 60.000-70.000 billetter, fikk ut det maksimale etterhåndsstøttebeløpet på noe over 7 millioner kroner basert på en minimumsgaranti som blant annet omfattet distribusjon i utlandet.

Kulturdepartementet har ikke besvart Aftenpostens henvendelse om kommentar til denne saken.

Les også:

Les også

Vil betale utlandet for å filme i Norge

Les også:

Les også

- Bør ha en øvre aldersgrense

Serietips

Nyhetsbrev Trenger du en ny serie å se på? Få rykende ferske anbefalinger fra film- og serieanmelder May Synnøve Rogne på e-post.

Les mer om

  1. Film