Kultur

Kongeparet åpner Slottet for foredragsserie om kongelig historie

For første gang skal en offentlig foredragsserie holdes i Det kongelige slott - og der er billetter igjen. Samtidig blir det bygget en permanent scene ved Oscarshall lystslott. Anlegget er en gave fra Stortinget.

Til sommeren er det 25 år siden kongeparet ble signet til sin gjerning. 7. juni blir den nye kulturscenen, som er en gave fra Stortinget, innviet på Bygdøy i Oslo. Dette bildet inngår i en ny serie offisielle portretter i forbindelse med Regentjubileet.
  • Sturle Scholz Nærø

Blant temaene for den nye foredragsserien: Slottsarkitekturen, kongefamilliens bilpark og samlingen på 150.000 fotografier. Billlettene, til kr. 175 kroner pr. stk., selges på vanlig måte, gjennom Billettservice.

— Kongeparets nye linje er meget raus og langt fra selvsagt, sier professor Thomas Thiis-Evensen, ekspert på kongeboliger.

Tanken er at kongelige eiendommer skal bli faste arenaer for mange slags kunst- og kulturuttrykk, hele året.

Tirsdag kveld innledes vårens foredragsserie i Det kongelige slott, det vil si Slottskapellet, i palassets nordlige fløy. Formelt inngår foredragene i feiringen av kongeparets 25-årsjubileum.

Samtidig har planene en langt videre horisont:

Under foredragene blir det satt opp et stort lerret i slottskapellet. Hverken alteret eller prekestolen vil dermed være synlig, presiserer Maisen Bonnevie, kultursjef ved Det Kongelige Hoff. Den lille slottskirken ble innviet i 1849.

— Alt var utsolgt- De faste omvisningene på Slottet setter besøksrekorder nesten hver sommer. Senest i fjor var alt utsolgt, og folk ble stående uten billett. Nå ønsker vi å prøve ut nye former for kultur- og historieformidling. Hvis vårens foredragsserie blir en suksess, fortsetter vi til høsten. Her i huset har vi et enormt rikt stoff å øse av, fastslår Hoffets kultursjef.

  • **Les også om vår fremtidige dronning som nettopp ble 12 år:
Les også

Bilder av prinsesse Ingrid Alexandra år for år

.**
Maisen Bonnevie har vært leder for omvisningene på Slottet siden 2002. Samme år ble organisasjonen Åpent Slott opprettet, med dronning Sonja som styreleder.

Både kongen og dronningen er personlig engasjerte i den nye, utadrettede kultursatsingen, som har flere formål:

— Levendegjør kulturarven

— Vi ønsker å spre kunnskap og å dele kunnskap. De kongelige eiendommene tilhører staten, men disponeres av kongeparet. Å invitere publikum inn, i enda flere sammenhenger, er en viktig del av åpenheten som vi legger stor vekt på. Monarkiets historie er også nasjonens historie. De kongelige eiendommene gir muligheter for å levendegjøre kulturarven på en enestående måte, understreker kultursjef Bonnevie.

Norges kongebolig ble reist av kong Carl Johan. Det eneste monogrammet i hele Slottet er plassert over kongelosjen i Slottskapellet. Årstallet, 1843, markerer Carl Johans 25-årsjubileum som svensk-norsk regent.

Står ubrukt— Digitaliseringen som fortsatt pågår, av alle samlingene, gir oss masse ny kunnskap. Slottet er for lite til å holde permanente publikumsutstillinger, også derfor arbeider vi med å utvikle nye formidlingsformer. Tidligere har Slottskapellet, med hell, vært brukt til enkeltstående kulturarrangementer. Til hverdags står det i all hovedsak ubrukt. Nå håper vi at vårens foredragsserie kan bli til gjensidig glede og nytte, for publikum, arrangør og foredragsholdere.

- Kongefamilien disponerer en rekke eiendommer. Hvor omfattende kan det nye kulturtilbudet bli?

— Fremover har vi flere planer, blant annet i Slottsparken. Dette er det for tidlig å gå i detaljer om. Akkurat nå er vi spente på hvordan foredragsserien i Slottskapellet blir mottatt. Setter publikum pris på tilbudet, har vi mye mer i ermet, svarer kultursjef Maisen Bonnevie.

- En ny linje

Det første foredraget, nå på tirsdag, holdes av dr. philos. Thomas Thiis-Evensen, professor em. i arkitektur. Tema: «Arkitekt Linstows kongebolig og den europeiske slottsarkitektur».

Dronning Sonja kommer selv til å være tilstede i Slottskapellet denne kvelden.

Thiis-Evensen, en av landets fremste eksperter på kongelige residenser, beskriver kongeparets kulturgiv som «meget raus»:

— Satsingen er helt i tråd med kongens og dronningens åpenhet. En serie med publikumsrettede arrangementer, inne i Slottet, representerer en ny linje som jeg oppfatter som både raus og sjenerøs. Kongeparet har ingen forpliktelse til å åpne eiendommene på den måten, man kan nesten si tvert imot.

- Typisk norsk

- Hvordan da?

— Slottet i Oslo er også kongeparets bolig. I europeisk sammenheng er det svært lite og samtidig arbeidsplass for et stort antall mennesker. Likevel har kongeparet opprettet en egen kulturorganisasjon for å ønske hele folket velkommen inn. Den gjestfriheten er typisk norsk, men i dette tilfellet langt fra selvsagt, rett og slett av praktiske årsaker, svarer Thomas Thiis-Evensen.

Den nye scenen, med amfitribune, skal bygges ved Kavalerbygningen, helt nederst i parken rundt Oscarshall lystslott. Kostnad: 2 millioner kroner.

Får million-scene i gave Stortingets presang til Regentjubileet er direkte publikumsrettet: Ved lystslottet Oscarshall, på Bygdøy i Oslo, bygges det et permanent sceneanlegg. Prosjektet skal etter planen stå ferdig 7. juni.

Stortingspresident Olaf Michael Thommessen (H) betegner dette som «en gave som stemmer med kongeparets folkelige engasjement»:

Stortingets president: Olaf Michael Thommessen (H).

— I presidentskapet kjenner vi jo til at kongeparet, i flere år, har vært veldig opptatt av å gjøre Oscarshall mer tilgjengelig for publikum. Blant annet finnes der nå et offentlig galleri. Vi synes at en gave fra Stortinget må handle nettopp om et prosjekt som kommer allmennheten til gode, forklarer presidenten. Formelt har nasjonalforsamlingen gitt 2 millioner kroner til kongeparets 25-årsjubileum. Pengene er øremerket «kulturutvikling av Kavalerbygningen ved Oscarshall slott».

Konkret betyr dette at huset nedenfor lystslottet, rett ved Frognerkilen, gjøres om til en permanent kulturscene.

— Gavens størrelse henger sammen med at formålet er i allmennhetens interesse, understreker president Thommessen.

Scene og amfitribune

monogram_doc6oa1dp15vf4axkoldb9.jpg

Ifølge Maisen Bonnevie, kultursjef ved Det Kongelige Hoff, blir det nye anlegget spesielt egnet for små konserter og intimteater:— Vi arbeider med åpningsprogrammet nå. Utendørs kommer en scene med fleksibel amfitribune og mellom 100 og 120 sitteplasser. Både scenen og tribunen får væravskjerming. Innendørs bygges garderober og oppholdsrom. Mange nordmenn har aldri vært i Oscarshall, som jo ser ut som det rene eventyrslottet. Anlegget har et stort potensial, presiserer kultursjefen.

Kongelig utfluktssted

Det rosa lystslottet, i nygotikk, ble bygget på oppdrag av kong Oscar I og dronning Joséphine. Kongen av Sverige-Norge innviet det i 1852.

Opprinnelig var Oscarshall, med tilhørende parkanlegg, et kongelig utfluktssted. De siste årene har slottet vært brukt til utstillinger og konserter. Om sommeren holdes der faste omvisninger.

Les også

  1. Kronikk: Bare Kongen kan være Norge | Tor Bomann-Larsen

  2. Det eneste kongen gjør, er å være på mynten

  3. Erna gratulerte kongen - og kjørte opp en skiløype

  4. En målbundet prinsesse