Kultur

- Norske intellektuelle forstår ikke verden

 • Forf>
 • <forf>halvor Tjønn <
 • Politiske korrekthet i akademia og medier har påført samfunnet skylapper. Et forståelses-underskudd av hvordan verden faktisk ser ut, sier reiseguru Jens A. Riisnæs.

— Ut og reis! - Ingen som har reist tvers over det asiatiske kontinent, fra den buddhistiske del i øst til den muslimske del av kontinentet i vest, kan være i tvil om at religion er en av de viktigste faktorer som bestemmer et samfunns utvikling. Inntil helt nylig har det vært tabu å si dette, ikke minst innenfor den herskende venstreintelligentsiaen.Jens A. Riisnæs, kjent stemme særlig gjennom reisemagasinet "Ut i verden" på NRK P2 hver lørdag ettermiddag, angriper det han betegner som den fremherskende politiske korrekthet i Norge. I tiår har denne korrektheten ridd utdanningsinstitusjoner og medier. Konsekvensen er at store deler av det norske samfunnet har problemer med å forstå verden anno 2004, hevder han i en samale.

Oljereisefond

— La meg få komme med et konkret forslag: Skill ut en del av oljefondet til et eget reisefond for norske akademikere. Ikke for delegasjonsreiser der man mottas av ministere og byråkrater, men for frie reiser rundt i verdens grasrøtter. Dermed ville akademikerne måtte flytte ut av sine elfenbenstårn og ut i verden. Hele det norske samfunn ville tjent stort på det, kulturelt og økonomisk, smiler Riisnæs.Utspillet fra professor Terje Tvedt om at norske intellektuelle ikke forstår den utfordringen den totalitære muslimske fundamentalismen representerer, har vært befriende, fortsetter han. - Problemet er at norsk akademia og norske medier har vært styrt av en venstreside som helt siden 1968 i de fleste spørsmål har tatt systematisk feil. Og her er ikke problemet først og fremst AKP (m-l), men SV og dets forløper Sosialistisk Folkeparti. - Venstresiden foretok et kollektivt åndelig harakiri ved systematisk å unnlate å kritisere, og i verste fall støtte, totalitære, menneskefiendtlige og middelalderske regimer. Likevel har den fått lov til å dominere den intellektuelle scene i Norge etter krigen fordi den har påberopt seg å være mer moralsk enn sentrum og høyresiden. I tillegg har venstresiden, forøvrig som den eneste i Europa, sørget for at Norge står utenfor det største demokratiprosjektet i Europa i vår tid, nemlig EU. Kombinasjonen av venstreradikal dominans og isolasjon fra Europas demokratier har ført til en meget betenkelig situasjon for det norske samfunn, mener han.- Ved siden av manglende intellektuelt mot eller innsikt i forbindelse med u-hjelpen, har det politisk korrekte etablissement i Norge hatt en annen hellig ku: nemlig tesen om religionenes underordnede og stadig minskende betydning, påpeker Riisnæs. - Jeg har allerede anbefalt norske akademikere å reise tvers over det asiatiske kontinent for å undersøke denne tesen. Faktisk kan man gjøre reisen mye kortere; det er nok å tilbakelegge de få milene fra Lahore i Pakistan til Amritsar i India. I de to byene bor samme etniske gruppe med samme språk og samme historie. Likevel er det som to helt ulike verdener - den eneste forklaringen er at Lahore er muslimsk, mens Amritsar er sikhenes hovedstad. Og det er lite som tyder på at forskjellene mellom Lahore og Amritsar minker, snarere tvert imot.- I 35 år har jeg reist i praktisk talt samtlige muslimske land. Å forklare hvorfor den islamske verden er kommet i utakt med de andre verdenssivilisasjonene, er ikke noen enkel oppgave, men jeg tror man må se på det man kan kalle de mange operasjonelle påbud i islam; det vil si hvordan man skal be, hva man skal spise, hvordan man skal vaske seg før bønnen, at man skal dra på pilegrimsferd etc. Kristendommen har også påbud, men Vesten klarte likevel å tre inn i den moderne verden. Islam har ikke klart det, kanskje fordi disse påbudene står langt sterkere i Koranen enn i Bibelen. - Er det likevel håp om at den islamske verden vil moderniseres?- Det er et vanskelig spørsmål, blant annet fordi det i islam tradisjonelt ikke er noe skille mellom religionen og det offentlige rom. Altfor mange islamske samfunn har følt moderniseringen som en trussel i stedet for en mulighet. Deres svar har vært å gripe tilbake til fortiden, den rene islamske fortid.

Krumtappen

— Det eneste land innenfor den islamske kulturkrets som har greid moderniseringsprosessen i det 20. århundret, er Tyrkia. Det gir et visst håp. Tyrkia er krumtappen i systemet; om ikke Tyrkia er stabilt, kan man glemme resten av Midtøsten, påpeker Riisnæs, som dermed minner om hvilke dimensjoner Tyrkias EU-søknad har. - Du har uttalt en viss pessimisme overfor muligheten av en vellykket integrering av muslimske innvandrere i Norge?- Man kan selvsagt ikke bebreide fattige mennesker at de søker Vestens honningkrukker. Men ikke minst intellektuelle har altså et ansvar for at denne prosessen går så smertefritt som mulig, men de har sviktet. Hver gang noen har forsøkt å reise en debatt om innvandringens problematiske sider, har de politisk korrekte kommet med ordet som stempler "djevlene", nemlig rasisme. De fleste som har sittet på empirisk funderte motforestillinger har, ikke overraskende, trukket seg hoderystende tilbake. - Norge er kanskje det land i verden med de mest moderne og frigjorte mellommenneskelige relasjoner. Samtidig har vi hatt en masseinnvandring fra kulturer som er blant de mest patriarkalske i verden. De problemer dette skaper har det ikke vært lov å diskutere åpent. I utgangspunktet var våre forutsetninger for å håndtere masseinnvandringen dårlig, ettersom Norge er et relativt provinsielt land i utkanten av et kontinent vi frivillig har isolert oss selv fra. At alle disse faktorene på lang sikt vil kunne true stabiliteten i det norske samfunn, synes i dag opplagt, sier Jens Riisnæs.- Min oppskrift til de unge - 68-generasjonen er det nok ikke håp for - har vært den samme helt siden jeg med egne øyne så resultatene av den sovjetiske invasjonen i Tsjekkoslovakia i august 1968: Reis ut i verden. Se, lær og tenk - selv.

Relevante artikler

 1. KULTUR

  . . . musikken var ved Monn-Iversen

 2. KULTUR

  «Utøya 22. juli»: Overbevisende om terroren på Utøya

 3. KULTUR

  Lærer turte ikke annet enn å slette kritikk av Oslo-skolen

 4. KULTUR

  «Now it’s dark» byr på en hypnotisk natt i Stavanger

 5. KULTUR

  Norge kan få «NRK-skatt» istedenfor lisens

 6. KULTUR

  Skal hylle Leonard Cohen i Oslo