Lekent fra undergrunnen

WALDEMAR HEPSTEIN

"Snork", antologi

No Comprendo Press,

82 sider, kr. 128

>Smakebiter fra 13 års sporadisk produksjon fra en popkulturell (og ofte syrlig) svamp, og en av den norske undergrunnens nestorer.