NRK-medarbeidere slutter i protest

I NRKs kulturredaksjon har så mange medarbeidere bedt om sluttpakke at flere fikk avslag. Musikkviter Halfdan Bleken byttet fagfelt internt, i protest.

Etter 18 år i musikkredaksjonen ga Halfdan Bleken opp sitt egentlige fagfelt. Musikkviteren, fløytisten og den tidligere anmelderen arbeider i dag i Ekko, et musikkfritt samfunns- og vitenskapsmagasin. Dette arkivbildet ble tatt da han ledet programmet Musikkantikk.
  • Sturle Scholz Nærø
Komponist, musiker og journalist Erling Wicklund var jazzmedarbeider i NRK i 46 år. Bildet er fra Molde-festivalen i 2007.
Høsten 1993 lanserte NRK Radio den såkalte trekanalsløsningen, inkludert kulturkanalen P2. Kanalsjefene møtte pressen med nye logoer. Fra venstre: Kari Werner Øfsti, P1, Carl Henrik Grøndahl, P2 og Tormod Kjensjord, P3.

- Noe er hoppende gæernt. Dagens ledelse har liten forståelse for selve ideen bak NRK. Da blir det virkelig skummelt. Hele fagfelt er i fare, advarer jazz-ekspert og P2-veteran Erling Wicklund.

P2-medarbeider Halfdan Bleken har syv års utdannelse i klassisk musikk, blant annet ved Musikkhøyskolen, og er i tillegg utdannet journalist. I dag arbeider den tidligere musikkformidleren som reporter i Ekko , et samfunns— og vitenskapsprogram. Programmet er musikkfritt.

I NRK får Aftenposten opplyst at 12 ansatte i Kulturavdelingen i vår ble innvilget sluttpakke, i forbindelse med en målrettet nedbemanning. Antall søkere var så stort at flere fikk avslag.

«Minner om uroen»

Juridisk avdeling ønsker ikke å opplyse hvor mange dette gjelder.

På forumet «Torget», statskringkastingens intranett, har programskaper Halfdan Bleken publisert et debattinnlegg, der han «minner om uroen som har hersket innenfor kulturavdelingen og spesielt i musikkredaksjonen de siste årene».

Samtidig forklarer musikkviteren hvorfor han valgte å bytte redaksjon.

«Synkende ambisjonsnivå»

«Årsaken var, for det første, en programpolicy der jeg så at jeg i stadig mindre grad kunne bruke min musikkfaglige kompetanse, for det andre, et stadig synkende journalistisk ambisjonsnivå som jeg fant utilfredsstillende», skriver Bleken.

Aftenposten har snakket med fire nåværende og tre tidligere NRK-medarbeidere med kulturfaglig spisskompetanse. Med to unntak ønsker ingen av dem å omtales med navn. Begrunnelsen er «en ny, mye hardere tone internt».

En av dem som avsluttet en årelang NRK-ansettelse før sommeren, sier nå:

- Kulturavdelingen var en fantastisk arbeidsplass frem til ca. 2007. Deretter ble P2-programmer som Musikkantikk , Poesitid og Visebølgen systematisk lagt ned. Den nye satsingen Spillerom er, etter mitt syn, musikkfaglig veldig svak og et trist eksempel på hvordan kompetanse skusles vekk. Jeg sluttet i NRK fordi jeg ikke lenger fikk lage programmer som jeg faglig kan stå inne for.

- Et trist eksempel

Internt i allmennkringkasterens kulturavdeling beskriver en fagmedarbeider utviklingen på denne måten:

- Mange høyt utdannede kolleger har sluttet, og stillinger er ikke erstattet. Dagens magasinredaksjoner består av flere allmenne journalister og færre spesialmedarbeidere. Den faglige svekkelsen er åpenbar. Medarbeidere på felt som internasjonal folkemusikk, kirkemusikk og tidligmusikk finnes ikke lenger.

- Hoppende gæernt

Jaz

Komponist, musiker og journalist Erling Wicklund var jazzmedarbeider i NRK i 46 år. Bildet er fra Molde-festivalen i 2007.

z-ekspert Erling Wicklund, som etter 46 år i NRK gikk av for aldersgrensen i fjor, er opprørt over hvordan fagfeltet behandles:

- Da NRK hadde tre radiokanaler, sendte P2 flere timer direkte fra Nattjazz i Bergen, for eksempel. I dag har NRK 13 kanaler. Likevel sier ledelsen at det ikke er plass for slike sendinger. Noe er hoppende gæernt. Jeg var lykkelig i NRK, så jeg sier ikke dette for å kritisere: Jeg ser det som min plikt å advare . Dagens ledelse har liten forståelse for selve ideen bak NRK. Da blir det virkelig skummelt. Hvor ofte sender NRK fra Operaen? Hvorfor er NRK Jazz en ubemannet automatkanal? Hele fagfelt er i fare, sier Wicklund.

Hva er konsekvensene?

Musikkviter Halfdan Bleken skriver i sitt innlegg at «tidligmusikk-feltet, som jeg var med å bygge opp, er i dag praktisk talt ute av den samlede kanal— og program-porteføljen som seriøst behandlet stoff.»

Overfor Aftenposten presiserer han:

- Det er greit å få slått fast at jeg ikke byttet redaksjon bare fordi jeg ville prøve noe annet.

- Hva betyr endringene i P2s tilbud for lytterne?

- Hvis det er stadig mindre plass for musikkfaglige kvalifikasjoner som mine, og det journalistiske ambisjonsnivået på musikkområdet samtidig er synkende, er det vel ikke vanskelig å regne ut at dette har konsekvenser for publikum.

- Fare på ferde

Fo

Høsten 1993 lanserte NRK Radio den såkalte trekanalsløsningen, inkludert kulturkanalen P2. Kanalsjefene møtte pressen med nye logoer. Kari Werner Øfsti (f.v.), P1, Carl Henrik Grøndahl, P2 og Tormod Kjensjord, P3.

rfatter og litteraturviter Carl Henrik Grøndahl var med å etablere dagens P2. I 1993 ble han kulturkanalens første sjef. På generelt grunnlag sier Grøndahl, som fortsatt er ansatt i NRK:

- Det har alltid vært brytninger mellom det som er bredt og det som er smalt. Dette er et dilemma som NRK alltid har hatt styrke til å forsvare. Hvis slike markante holdninger mangler i ledelsen, er det fare på ferde. Daværende kringkastingssjef Einar Førde var aktivt støttende til P2 som et fristed, både for tanker som tar tid og musikk som du ikke får høre noe annet sted. En allmennkringkaster ha ledere med tyngde og visjon.

- Hva legger du i begrepene?

- At vi har sjefer som står imot underholdningspresset, som våger det smale og som tydelig argumenterer for dét, svarer Carl Henrik Grøndahl.

Les også:

Les også

«Jeg slutter ikke i NRK Radio i protest»

- Vi har høye ambisjoner

NRK-ledelsen ønsker ikke å kommentere at medarbeidere i kulturavdelingen slutter i protest.Kultursjef Hege Duckert har redaktøransvaret for dette fagfeltet. Hun henviser til Ole Jan Larsen, P2s kanalsjef, som sier:

- Selve utgangspunktet er at vi jobber for å treffe så godt som mulig med kulturtilbudet vårt. Vi mener at det er høy standard på kulturdekningen i NRK P2. Vi har høye ambisjoner og er opptatt av kvalitet i formidlingen. Noen ganger gjør vi endringer som det blir diskusjoner rundt. NRK P2 skal bli en enda bedre fordypningskanal. Derfor satser vi ikke minst på god journalistikk og profesjonalisering.

- Hvordan ser NRK-ledelsen på antallet medarbeidere som i kulturredaksjonen søkte om sluttpakker?

- Vi, som resten av mediebransjen, må gjennomføre kutt. Sluttpakker er en løsning som partene i arbeidslivet er blitt enige om er en ryddig løsning. Generelt har avdelingen gode fagmiljøer, med kompetente og flinke folk.

— ** Halfdan Bleken begrunner byttet av redaksjon med at han ikke lenger fikk bruke sin musikkfaglige utdannelse?**

- Han er en flink mann på alle vis. Blekens prioriteringer kan jeg ikke kommentere. På noen punkter er han og jeg uenige. Jeg vil tilbakevise at det musikkfaglige nivået er blitt lavere. NRK P2 leverer programmer av høy kvalitet, også innen musikk.

- Hva med kritikken mot at en rekke spesialprogrammer er avviklet?

- Etter at Musikkantikk ble lagt ned i 2011, er det blitt mindre tidligmusikk i NRK P2. For å nå publikum med kulturinnholdet, innen både brede og smale sjangre, må vi fornye oss. Et av resultatene er færre spesialprogrammer. NRK P2 dekker ny norsk musikk bedre enn før, og gjennom året gjør vi 100 konsertopptak. Dette tilsvarer to konserter pr. uke.

- Kanalsjefen og den musikkfaglige kritikken?

- Jeg vil på det sterkeste tilbakevise påstanden fra en av dine anonyme kilder om at Spillerom er et faglig svakt program. Spillerom leverer meget gode sendinger og har en meget kompetent redaksjon. Jeg vil gjerne minne om at publikum i dag får et helt annet radiotilbud enn tidligere.

- På hvilken måte?

- Det store prosjektet handler om overgangen til digitalradio. Det er en liten revolusjon at NRK i dag har 13 riksdekkende kanaler, mot tre for bare få år siden. Noen lyttere er skuffet over at enkeltprogrammer er blitt borte. Når vi spør publikum, svarer over 90 prosent at de er fornøyde med NRKs kulturtilbud.